Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Prisregn på Sös!

Onsdag 14 november delades en rad priser ut till medarbetare under 2018 års inspirationsvecka Idé och kunskap på Sös. Se och läs om vinnarna av Matts Halldin pris, Årets Sös:are, Sös innovationspris, ST-priset för bästa förbättringsarbete, Årets AT-läkare, AT-läkarnas pris för Bästa AT-handledare och 2018 års handledarpris från Sös ST-läkare. Grattis alla vinnare!

Matts Halldin pris

För betydelsefulla och idérika insatser inom undervisning i praktisk klinisk sjukvård.

Vinnare: Anders Sondén
Motivering: Anders Sondén är en mycket dedikerad pedagogisk ledare och lärare. Han är studierektor för kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi, fd kirurgkursen och han är tack vare sin klokhet ett föredöme för Karolinska Institutets lärare. Hans engagemang är oförtrytligt både inom universitetet och internationellt. Anders söker vidare evidensbaserade svar på pedagogiska frågeställningar med hjälp av forskningsmetodik och han har vidare ett inkluderande och empatiskt förhållningssätt. Anders är ett levande exempel på en utmärkt pedagog och lärare.


Årets Sös:are

Vinnare: Johan Hulting
Motivering: Johan har vigt hela sitt yrkesverksamma liv till SÖS och gjort betydande insatser för sin arbetsplats. Han är en mycket uppskattad medarbetare, föreläsare och handledare. Johan har också som redaktör för boken Akut Internmedicin gjort ett viktigt arbete som uppskattas inte bara på Södersjukhuset utan i hela Stockholmsregionen. Han representerar på alla sätt ”SÖS-andan" genom öppenhet, vänlighet och lojalitet och har nu har arbetat i 50 år sjukhuset.


Sös innovationspris

Vinnare: Aster Hagdue och Helena Östman för sitt innovativa arbete med att förbättra anläggandet av gipsförband.
Motivering: Helena och Aster har genom sitt dagliga arbete som gipstekniker uppmärksammat ett behov av att höja kvalitén på de gipsningar som utförs på Södersjukhuset. Genom sin uppfinningsrikedom, entusiasm och envishet har de utvecklat och patenterat ett träningsinstrument som kan användas vid gipsutbildning av medarbetare. Helena och Aster har även utvecklat en ”Gipsapp” som är ett stöd för de medarbetare som utför gipsningar. I sitt engagemang att höja patientkvalitén och medarbetares kunskap inom gipsteknik är Helena och Aster mycket goda ambassadörer för Södersjukhuset.


Årets AT-läkare

Vinnare: Elisabeth Appelgren
Motivering: Elisabeth är en klok AT-läkare med stor erfarenhet och klinisk kompetens. Hon arbetar strukturerat och har ett fint patientbemötande. Utöver det har hon engagerat sig för AT-gruppen genom att arrangera lunchseminarier och värna om en tydlig klinisk handledning.


ST-priset för bästa förbättringsarbete

Vinnare: ST-läkaren Hampus Nordqvist för sitt arbete med att sepsislarm på Södersjukhuset.
Motivering: Hampus Nordqvist leder med okuvligt engagemang och imponerande uthållighet ett komplext förbättringsarbete som involverar flera verksamhetsområden och professioner. Förbättringsarbetet har genomförts systematiskt med kartläggning av sepsisprocessen och tydligt formulerade mål och mått, genom detta har en samsyn skapats som utgångsläge. Initialt var fokus att förbättra identifieringen av patienter med risk för sepsis, förbättra omhändertagandet på akutmottagningen, samt snabb övertagning till rätt vårdnivå. Nu planeras förbättringar avseende vården på intensivvårdsavdelning och vårdavdelning, samt samverkan med den prehospitala vården. Då sepsis är ett livshotande tillstånd med stor risk för livslånga komplikationer finns det stora vinster att förbättra omhändertagandet för denna patientgrupp


Årets AT-handledare, framröstad av Sös AT-läkare

Vinnare: Ruth Kalvelage, för tredje året i rad!
Motivering: "För trevligt bemötande, engagemang i klinisk utbildning och för att vara en förebild i läkaryrket."


2018 års handledarpris från Sös ST-läkare

Vinnare: Carina Hägglund vo Kardiologi
Motivering: Carina är en förebild som genom sin breda kliniska kunskap och erfarenhet inspirerar och entusiasmerar och med noggrannhet och stor ambition delar med sig av sin kompetens. Som ST-handledare gör hon tydligt att ingen fråga är för dum eller för liten att avhandlas. Hon uppmuntrar och ingjuter självförtroende och mod vilket får en att växa i yrkesrollen! Trots hög arbetsbelastning och ett stort handledaruppdrag finner hon alltid tid att handleda. Hon gör inte skillnad på olika arbetskollegor/kategorier. Hon är en mycket ansvarsfull handledare med en tillgänglighet för handledning som är väl över vad som kan begäras. Hon ser till sina många adepters utveckling på flera plan och vinnlägger sig om att alla kan utveckla såväl den kardiologiska kompetensen som den personliga.