Hoppa till huvudinnehållet

Prisregn på Sös!

Onsdag 13 november 2019 delades en rad priser ut till medarbetare i vården under inspirationsveckan Idé och kunskap på Sös. Se och läs om vinnarna av Matts Halldin pris, Årets Sös:are, Bästa magisteruppsats och ST-priset för bästa förbättringsarbete och Årets AT-läkare. ST- och AT-läkarna gav också pris till årets handledare. Grattis alla vinnare!

Bakom många av priserna står Sös-föreningen Opuscula Medica som vill främja forskning och utbildning.

Matts Halldin pris

För betydelsefulla forskningsinsatser inom klinisk sjukvård.

Vinnare: Johan Mårtensson, Karolinska Universitetssjukhuset
Motivering: Johan Mårtensson, forskare inom intensivvårdsmedicin, har genom egen forskning och flera internationella samarbetspartners bygg upp ett brett forskningsprogram med målet att öka överlevnaden för svårt sjuka patienter. Johan har publicerat drygt 70 arbeten, leder en egen forskningsgrupp och är en välrenommerad talare vid nationella och internationella symposium. Detta sammantaget gör honom till en värdig pristagare till Matts Halldin pris 2019. 

 

Årets Sös:are

Vinnare: Karin Andersson
Motivering: Karin Andersson har en gedigen historia på Södersjukhuset. Hon började som 21-årig nyfärdig sjuksköterska 1976. Idag arbetar Karin som specialistsjuksköterska på smärtsektionen. Hon arbetar bland annat med uppföljning av patienter med avancerad smärtlindring på vårdavdelningarna. Även i det direkta kliniska arbetet finns möjlighet för sjuksköterskor på vårdavdelningarna att ställa frågor och få coachning angående smärtbehandling. Karin skapar därmed trygghet hos medarbetarna vilket i sig ökar patientsäkerheten. Till detta kommer att Karin ofta föreläser om smärta och dess behandling. Förutom att Karin besitter en hög kompetens bemöter hon alltid patienter och medarbetare på ett respektfullt sätt.


Årets AT-läkare

Vinnare: Manne (Emmanuele) Patti
Motivering: Manne sprider god stämning omkring sig, har hög arbetskapacitet och är lätt att samarbeta med. Han är initiativrik, för fram många goda idéer och förbättringsförslag. Manne har bland annat tagit sig an ett stort arbete med att förbättra och förnya AT-läkarnas egna hemsida.


Bästa magisteruppsats

Vinnare: Julia Lagerström
Motivering: Julia Lagerströms uppsats med titeln: ”En grundad teori om omvårdnadspersonals känsla av kontroll relaterat till rapporterade avvikelser av intern-, extern- och individnivå på en barnakutmottagning". Arbetet belyser ett viktigt ämne avseende patientsäkerhet, avvikelsehantering och känsla av kontroll över arbetssituationen. Resultaten kommer att ha stor betydelse för klinikens fortsatta arbete med avvikelser.


ST-priset för bästa förbättringsarbete

Vinnare: Simon Larsson
Motivering: Simon har lett projektet ”Uppstart av medicinskt indicerad hårborttagningsmottagning på Hudkliniken, Sös” med stort engagemang, positiv attityd och ett praktiskt förhållningssätt. Arbetet har genomförts i ett interprofessionellt team och innefattat en mängd åtgärder såsom rutiner för remissgranskning och omfattande utbildningsinsatser. Insatserna har på kort tid lett till en i stort sett köfri mottagning samt ett strukturerat och rättvist omhändertagande av patienter med oönskad behåring.


Årets AT-handledare, framröstad av Sös AT-läkare

Vinnare: Luiz Kobuti Ferreira, överläkare på Psykiatri Stockholm Södra i Nacka
Motivering: Med ett lugn som smittar av sig till kollegor och patienter leder Luiz avdelningsarbetet med ödmjukhet och empati. Varje ändring i behandling eller fundering om nya symtom blir till ett lärotillfälle eftersom Luiz är så teoretiskt kunnig och involverar oss i alla resonemang. Med erfarenhet på forskningsnivå inom äldrepsykiatri och sitt professionella bemötande är han verkligen rätt person på rätt plats vilket är inspirerande för en AT-läkare.


 

Årets ST-handledarpris, framröstad av Sös ST-läkare

Vinnare: Thorhallur "Totte" Agustsson
Motivering: Vi jobbar inom en specialitet där man är helt beroende av aktiv utbildning. Att utbilda taffliga ST-läkare inom kirurgi tar tid, operationstid, som egentligen inte finns. Då behöver man en handledare som ändå tar sig tid till att utbilda. En som redan på avdelningen gör klart att ST-läkaren ska operera nästa dag, som förbereder en mentalt på att en ska få operera och som aktivt hjälper en framåt med operationen utan att ta över hela operationen. Totte är en sådan handledare. Han vägleder på operation och om vissa moment är för svåra för ST-läkaren gör han dem och återlämnar sedan kniven - ger kniven vidare i praktiken. Han är aktiv med att spara tid på de svåraste momenten och därmed ge en tid till det som ST-läkaren klarar av för stunden. Den förmågan är unik. Han utövar ett ständigt praktiskt och teoretiskt handledarskap när man jobbar med honom.

Att gå mellanjour med honom som bakjour innebär ett orubbligt stöd, inte bara kliniskt utan även mentalt. Otaliga gånger kommer han in mitt i natten och ställer sig som assistent och genomlider långa operationer för att man ska få chansen att växa som kirurg. Det finns även exempel där han kommer som bakjour och sover på huset för att man som mellanjour ska våga ta nästa steg och göra en operation självständigt. Ett steg som är oändligt mycket lättare när man vet att bakjouren finns på huset. På detta vis ger han av sin tid, även nattetid, för att aktivt utbilda oss ST-läkare. Han knuffar en framåt i den kirurgiska utvecklingen genom att exponera en för nya kirurgiska moment. Samtidigt som man alltid kan vara helt trygg med att han tar överläkaransvar för patienten och utbildningen.

Tack vare handledare som Totte lär sig nya kirurger att operera. Han visar stor tilltro till sina ST-läkare och låter dem växa under hans guidning och då han räknar med ens insats växer man under det ansvaret till en bättre kliniker och tryggare läkare.