Hoppa till huvudinnehållet

Prostatacancercentrum först i regionen med digital Min vårdplan för prostatacancerpatienter

Digital Min vårdplan är en individanpassad nationell patientinformation. Nu kan prostatacancercentrum erbjuda digital Min vårdplan till utvalda patientgrupper inom prostatacancer.

Evelyn Gonzalez (kontaktsjuksköterska onkologiska mottagningen för tarm och urinvägar), Annette Andersson (Kontaktsjuksköterska urologiska mottagningen) och Lena Söderqvist (projektanställd via regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland) har drivit implementering av en digital Min vårdplan på prostatacancercentrum.

Alla som blivit erbjudna har tackat ja!

Via 1177 kan patienter logga in och bland annat få information om sin vård och behandling, skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska samt få fördjupad information via länkar. Personalen kan enkelt uppdatera och individanpassa patientens Min vårdplan.

- Det är väldigt olika vad patienterna har för digital kompetens men alla vi har tillfrågat vill ha tillgång till sin vård digitalt, även äldre, säger Evelyn.

Eftersom det är en övergripande vårdplattform uppdateras information och patientråd på nationell nivå. Det gör att personalen inte behöver uppdatera egen generell vårdinformation.

- Detta hjälper till att kvalitetssäkra och standardisera vården för patienterna. Alla patienter kan tillgå samma information, menar Annette.

Utöver den digitala vårdplanen får även patienten en mer specifik individuellt framtagen vårdplan.

- Tillgången till det digitala ska inte ersätta det personliga mötet utan mer verka som ett komplement. Det ger även kontaktsjuksköterskorna möjligheten att vara mer närvarande i samtalet med patienten eftersom de inte behöver tänka på vilken information och broschyrer de ska skicka med, utan de kan sammanfatta och skicka länkar via den digitala tjänsten i efterhand, säger Lena.

Implementering av digital Min vårdplan

Mottagningen har äskat pengar för att kunna implementera digital Min vårdplan. Onkologiska mottagningen för tarm och urinvägar och har tidigare gjort samma sak för tjock och ändtarmscancer. Bröstcancerpatienterna har sedan flera år nationell digital Min Vårdplan.

- För att kunna övergå till en digital vårdplan är det viktigt att ha en chef som ser till att det finns avsatt tid. Det är en förutsättning för att kunna driva det arbete som krävs för denna typ av utveckling, säger Annette

Lena har en projektanställning via regionalt cancercentrum för att hjälpa till med implementeringen. Något som varit stort stöd enligt Evelyn och Annette. 

- Implementeringen har även gett oss en chans att se över arbetsflödet samt informationsflödet till patienterna. Via den digitala vårdplanen kommer vi förhoppningsvis kunna minska mängden dubbel information som patienterna får, säger Lena.

Även om patienter svarat positivt på den digitala tjänsten är det för tidigt att utvärdera hur den fungerar.

- Kom tillbaka om ett halvår så utvärderar vi då, skrattar Evelyn.

Foto: Bild på vårdpersonal framför dator.
Evelyn Gonzalez, kontaktsjuksköterska onkologiska mottagningen för tarm och urinvägar, Annette Andersson, Kontaktsjuksköterska urologiska mottagningen och Lena Söderqvist, projektledare för implementering av nationell Min vårdplan (projektanställd via regionalt Cancercentrun Stockholm Gotland).

Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen Sös