Hoppa till huvudinnehållet

Reflektion hjälper personalen att orka tillsammans

På intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset har man satt reflektion på schemat. Satsningen är en del i att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för personalen, som ofta är med om tuffa situationer under sina arbetspass. Åtta utbildade reflektionshandledare finns på plats för att leda samtalen.

Personalen på intensivvårdsavdelningen (IVA) träffar de allra svårast sjuka patienterna och de ställs dagligen inför tuffa situationer och beslut. Många upplever att det kan vara svårt att släppa jobbet när de går hem efter sitt arbetspass.

Lina Gedda och Malik Thor är två av totalt åtta reflektionshandledare på IVA. Sedan ett halvår tillbaka har de, vid sidan av sina ordinarie roller som sjuksköterskor, även uppdraget att samordna och leda samtal med personalen.

– Vi har ett arbete som gör att vi ofta är med om svåra händelser och det finns ett behov av att prata av sig, att dela sina tankar men också sin kunskap, säger Lina Gedda.

– Pandemin påverkade oss mycket och många har slutat efter det. Men det är också många som verkligen vill jobba med det vi gör och därför är det viktigt att vi hjälpas åt att orka tillsammans, säger Malik Thor.

Avsatt tid varje vecka 

Med stöd av regionen har de fått utbildning, både genom företagshälsovården och internt på sjukhuset med bland annat personal från sjukhuskyrkan. Sedan ett halvår tillbaka har de nu en avsatt tid varje vecka för reflektion. Här ska det vara högt i tak, och man ska känna sig trygg med att öppna sig. Chefer är inte välkomna.

– Det är viktigt att alla ska känna sig bekväma med att prata om sådant som inte funkar. Allt som sägs under samtalen stannar där och om det är något som behöver tas vidare så beslutar vi det tillsammans, säger Malik Thor.

Till en början upplevde Lina Gedda och Malik Thor att det var svårt att få förtroende från sina kollegor, men nu är det många som dyker upp vid tillfällena och som bekräftar att det hjälper dem att bearbeta arbetsdagen.

Vilka tips har ni till andra verksamheter som vill börja med reflektion på schemat?

– Förtroende från chefer, att vi har tid i våra scheman för att göra det här, att vi får kontinuerlig utbildning och återkoppling. Allt det är jätteviktigt, säger Lina Gedda.

Nästa steg är att fortsätta med samtalen så att det blir en naturlig del av arbetsvardagen. Därefter hoppas Lina Gedda och Malik Thor på att kunna utvärdera arbetet och dela med sig av de goda resultat som de redan nu kan se att det ger personalgruppen.

– Vi ser ett ökat intresse från medarbetare och att de saknar reflektion de få tillfällen när de inte blir av. Vilket är fantastisk kul! Vi har även sett att medarbetare lyfter hinder i sin arbetsmiljö som vi reflektionshandledare kan utveckla i ett försök att driva verksamheten framåt vilket är positivt för arbetsmiljön, säger Malik Thor.

Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen, Södersjukhuset.