Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Region Stockholm och Södersjukhuset tilldelas EU-medel för nya innovativa 5G-tjänster inom vården

entrén vid södersjukhuset
Region Stockholm beviljas betydande EU-medel för att fortsätta utforska potentialen hos avancerad 5G-teknik.

I projektet kommer Södersjukhuset att spela en nyckelroll i att driva och implementera innovativa 5G-tjänster inom sjukvården, bland annat kommer Södersjukhuset att installera ett privat 5G-nätverk på sjukhuset.

– Det här är ett viktigt steg framåt i vår färdplan för Södersjukhusets digitalisering och målet att bli landets ledande akutsjukhus.5G-projektet ger oss en framtidssäkrad kommunikationsinfrastruktur och skapar förutsättningar för innovation av nytänkande arbetssätt i samverkan mellan sjukhuset, regionens och kommunernas vård- och omsorgsaktörer och våra teknikleverantörer, säger Daniel Wänn, utvecklings- och teknikdirektör på Södersjukhuset.

Det projekt som nu beviljats finansiering består av sex delprojekt och drivs gemensamt av forsknings- och innovationsavdelningen på regionledningskontoret, AISAB, Locum, Södersjukhuset och i samverkan med Hjärtstoppscentrum (KI/SÖS), samt med Tiohundra i Norrtälje. Projektet genomförs i samarbete med Telia, som också tilldelas medel från EU.

Projektet kommer att utforska hur avancerade 5G-tjänster kan bidra till ökad patientsäkerhet, kvalitet och tillgänglighet inom sjukvården. Projektet fokuserar bland annat på videokommunikation mellan ambulans och akutmottagning, drönare med hjärtstartare och videokommunikation från olycksplats, positionering i realtid av medicinteknisk utrustning samt fastighetsdrift av sjukhus med stöd av sensorer och 5G-teknik, genom att installera 5G-inomhusnät på Södersjukhuset.

– Vi ska bli landets ledande akutsjukhus. Att utveckla framtidens vård och digitala lösningar är en del av Södersjukhusets strategi för hur vi ska nå dit.