Hoppa till huvudinnehållet

Så har Södersjukhuset följt covid-19-forskningen under pandemin

Hur har KI SÖS, dit många av Södersjukhusets forskningsaktiva medarbetare hör, hjälpt sjukhuset att följa världens covid-19-forskning under pandemin? Vilka tre forskningsrön är de mest spännande hittills? Vad handlar Sös studier i ämnet om? Vi tar tempen på covid-19-forskningen med KI SÖS prefekt Per Tornvall.

Per Tornvall är prefekt på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS). Här bedriver många av Södersjukhusets forskare framstående forskning kring våra stora folksjukdomar, vid sidan av sina kliniska tjänster. Under våren har KI SÖS finkammat forskningsdatabaser och medicinska tidskrifter i jakten på information om det nya viruset. Fynden har analyserats och sammanställts till rapporter som Södersjukhusets katastrofledning och sjukhusledning kunnat ta del av - för att hålla sig uppdaterade om läget, få information om riskgrupper och nya läkemedel som kan tänkas hjälpa vid covid-19, eller för att få input till nya behandlingsriktlinjer.

- Vi är ett universitetssjukhus med många aktiva forskare, som också jobbar kliniskt. Det är en styrka, och har så varit även under pandemin. Vi är vana att hålla oss à jour med de senaste forskningsrönen, för att kunna ge patienterna en så nytänkande, uppdaterad och högkvalitativ vård som möjligt.

Vilka tre forskningsrön av de ni hittat är mest spännande hittills tycker du?

- Den kanske viktigaste kunskapen är det stora behovet av att förebygga proppar hos covid-patienterna, framför allt i lungorna. Behandlingens fokus måste också vara att minska virusangreppet och ta hand om den ibland överdrivna inflammationen som uppstår. En inflammation särskilt överviktiga patienter drabbas av.

- Vi kommer snart att kunna ge behandling med det virushämmande medlet Remdesivir medan studier pågår för att ta reda på hur man bäst minskar inflammationen.


Vilka av rönen har mest påverkan på behandlingen av covid-patienter på Sös?

- Det är definitivt den proppförebyggande behandlingen där man ofta måste ge höga doser. I övrigt det att andningen kan bli bättre om man ligger i bukläge, och betydelsen av ålder och övervikt som riskfaktorer.

Vad mer än övervikt och ålder ökar risken för att drabbas hårt av covid-19? Och vad verkar skydda?

- Sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer m.fl. ökar risken. Vi tror att en läkemedelsgrupp som blockerar en del av det så kallade angiotensinsystemet, som reglerar bland annat blodtrycket, kan vara skyddande genom att minska inflammationen. Men det konceptet behöver testas.


Vad hoppas ni ska bli nästa stora covid-19-fynd från forskare i världen?

- Det är definitivt ett fungerande vaccin!


Vilka studier är på gång på Sös när det gäller covid-19?

- Provtagningsstudien "Sös-personal och covid-19" som drivs av Erik Melén, professor vid KI SÖS, analyseras nu. Spännande resultat kommer faktiskt de närmaste dagarna, vilket vi ser fram emot att berätta mer om inom kort. I studien har drygt 4 700 av 5 000 medarbetare på Södersjukhuset lämnat blodprov avseende förekomst av antikroppar (serologi). Vår förhoppning där är att vi ska få kunskap om hur medarbetarna på olika delar av sjukhus har exponerats för covid-19. Kunskap som är värdefull i vår fortsatta kartläggning av viruset.

- Men det är också många andra studier på gång. De kring hämning av angiotensinsystemet och inflammation, och viktiga uppföljningsstudier där forskarna vill ta reda på hur det går för patienterna både på kort och lång sikt. Det finns också studier där man tittar på det psykiska välbefinnandet, både hos patienter och personal.

Är det något mer du skulle vilja lyfta kring KI SÖS verksamhet under covid-19-utbrottet?

- Ja, att vi har kunnat bedriva utbildning under dessa svåra förhållanden. Det är lätt att glömma våra lärare och kursadministratörer som, precis som all annan personal, har fått arbeta extra hårt för att till exempel digitalisera undervisningen. Många av dem har dessutom arbetat kliniskt. De har gjort ett jättejobb!

Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös