Hoppa till huvudinnehållet

Så ska Södersjukhuset möjliggöra framtidens förlossningsvård

Den ansträngda situationen inom förlossningsvården har fått stor uppmärksamhet under hösten och på Södersjukhuset har vi arbetat intensivt med frågan. Därför var det väldigt glädjande när regionledningen i Stockholm nyligen meddelade att den planerade förlossningskliniken på Capio S:t Göran kommer att öppna redan 2023. Nu startar vi tillsammans med de övriga sjukhusen arbetet med att bygga framtidens förlossningsvård.

- Det är ett väldigt positivt och efterlängtat besked att förlossningskliniken öppnar tidigare. Vi tror att det kommer att göra stor skillnad för oss, säger Maria Sjöstrand, verksamhetsområdeschef för Kvinnosjukvård och förlossning på Södersjukhuset.

Tidigare i höst beslutade regionledningen att skjuta till 555,5 miljoner extra för de kommande tre åren till ”Framtidens Förlossningsvård”. På Södersjukhuset är arbetet redan igång och målbilden är en god arbetsmiljö på hela kliniken.

- Vi ser vår höga kompetens bland alla yrkesgrupper som vår främsta framgångsfaktor. Många på BB Sös har lång erfarenhet och deras kompetens är ovärderlig i det arbete vi nu har framför oss.

 

BB Sös åtgärdsplan för Framtidens Förlossningsvård

1. En barnmorska per födande i aktiv fas
För att kunna införa arbetssättet 1:1, dvs en barnmorska per födande i aktiv fas, kommer vi först definiera vad detta innebär samt hur vi ska nå målet. Vi kommer att starta ett arbete med fokusgrupper bestående av engagerade och kunniga medarbetare från alla yrkeskategorier som kommer att jobba med dessa frågor.

2. Arbetsplatsrotation
På BB Sös ser vi behov av att möjliggöra rotation för barnmorskor mellan förlossningen och övriga verksamheter inom Kvinnosjukvård och förlossning. Vi kommer att erbjuda reaktivering av barnmorskor som inte arbetat på förlossningen under en längre tid. Det kan också handla om att medarbetare på vår gynavdelning utbildas i eftervård för planerade kejsarsnitt. Utöver det ser regionen över avtal för att underlätta rotationer mellan mödravårdsenheter och akutsjukhusen.

3. Ökad läkarbemanning för förbättrade flöden
På BB Sös ser vi också över behovet av att förstärka läkarbemanningen inom förlossning och eftervård.

4. Förbättrade processer, avser hela graviditetsprocessen
Vi arbetar för att så snart som möjligt öppna den tidigare stängda förlossningsmottagningen, förbättra flödet på eftervården och möjliggöra för familjers hemgång vid fler tillfällen under dygnet.

5. Tydliga kompetens- och karriärmodeller som klargör karriärsteg
Vi har hög kompetens bland barnmorskorna på BB Sös och många har lång erfarenhet, något som vi ser som en enorm styrka. För att behålla kompetensen och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning också i framtiden arbetar vi med att identifiera fler Steg 5 och 6-tjänster och förtydligar kompetensstegen för undersköterskor. Vi erbjuder också betald specialistutbildning för sjuksköterskor som vill utbilda sig till barnmorskor.

6. Handledning och mentorskap
En annan viktig del i det arbetet är att se över befintlig introduktion för samtliga medarbetare och förstärka mentorsprogrammet där seniora barnmorskor är mentorer för de som är nya i yrket. Vi arbetar också med att säkerställa bred kompetens i varje arbetspass genom effektiv schemaplanering.

7. Utvärdera arbetstidsmodellens tillämpning och effekt inom
Översyn av arbetstidsmodellen är en fråga som hanteras på regional nivå.

8. Uppgiftsväxling – vårdnära servicepersonal avlastar vårdpersonal med uppgifter som patientnära städning, måltidshantering och förrådshantering
Vi planerar att erbjuda utbildningsinsatser för undersköterskor så att vi kan genomföra uppgiftsväxling fullt ut. Vi kommer också att rekrytera undersköterskor för att kunna uppnå parvård för att säkerställa en bättre grundbemanning.