Hoppa till huvudinnehållet

Sacchska barn- och ungdomssjukhuset möter VD Kaurouk Said

Karouk Said hälsar på en kvinnlig sjukhusclown
När det är dags för Sachsska barn- och ungdomssjukhuset att träffa Södersjukhusets nya VD Karouk Said inleds mötet digitalt.

Det är en träff där öppenvårdsmottagningarna som finns i Farsta, Nacka och Handen berättar om sina verksamheter. Medverkar gör också Malin Bergström från Barn- och hälsovårdsenheten som ansvar för att stödja och utveckla arbetet inom barnhälsovården i Region Stockholm

– Vi är glada att tillhöra Sachsska barn- och ungdomssjukhuset även om vi är en lite udda fågel här, säger hon.

– Nästa gång får det bli ett besök ute i era verksamheter, säger Karouk efter genomgången.

Karouk_Sachsska_teammöte.png

Teamsmöte med enhetscheferna Mirja Göte Velander, BUM i Handen, Anna Nårby Nackamottagningen, Malin Bergström, Barn- och hälsovårdsenheten och Charlotta Flodström Farstamottagningen.

Därefter startar rundvandringen på sjukhuset under ledning av verksamhetsområdeschef Fredrik Stenius. Vårdavdelningarna 74 och 64 tar emot patienter från akuten, men har också särskilda uppdrag bland annat kring diabetes, handkirurgi och anorexi. Karouk hinner även beundra konsten på dörrarna till patientrummen.

– Det hjälper barnen och deras föräldrar att hitta till rätt rum, säger Linda Stawe som är vårdenhetschef på avdelningen.

Karouk_Sachsska_dörren.png

Nere på akuten möts Karouk av vårdenhetscheferna Malin Terning och Marie-Louise Kågström som guidar till akutrum och väntrum. Han hälsar också på flera av akutens medarbetare som är i ett morgonmöte.

– Jag har tidigare varit här för många år sedan med min son och vi fick ett jättefint bemötande och god vård. Det är speciellt att komma till ett sjukhus med sitt barn. Därför är ert uppdrag så viktigt i bemötande av både barn och föräldrar, säger Karouk.

Karouk_Sachsska_morgonmöte akuten.png

Morgonmöte på akuten med bland andra sjuksköterskan Susanne Nilsson och barnläkaren Tobias Alfvén.

Besöket går vidare till specialistvården med start på lekterapin. Lekterapin ger barnen möjlighet att i ordnad lek bearbeta och förstå sina upplevelser av vad som hände dem är på sjukhuset. Inom specialistvården ingår bland annat också ungdomsenheten, diabetes- och endokrinologmottagningen och neuropsykiatriska utredningsteamet. På en av specialistvårdens mottagningar får Karouk också stifta bekantskap med sjukhusclownen Vicky Vaktis som är på plats denna dag.

Karouk_Sachsska_mottagningen Mia Norder_ Soad Taher.png

På mottagningen: Karouk hälsar på sjuksköterskan Mia Norder och undersköterskan Soad Taher.

Besöket avslutas på neonatalavdelningen där sektionschef Fredrik Larsson berättar om arbetet. Karouk får möjlighet att möta några av sjukhusets allra yngsta patienter som vårdas i respirator på avdelningen.

Karouk_Sachsska_neo_fredrik Larsson.png

Fredrik Larsson är sektionschef på neontalvårdssektionen.

Han träffar också undersköterskan Petra Engström som arbetar i mobila teamet. Det är ett team som tar hand om barn som vistas på förlossningen och BB men är i behov av viss vård som kan ges där istället, som ett alternativ till inläggning på neonatalavdelningen.

Karouk_Sachsska_neo_petra engström mobil teamet.png

Undersköterskan Petra Engström visar på den utrustning som mobila teamet använder när de möter patienter på BB/förlossning.

Huvudbilden: Karouk Said träffar sjukhusclownen Vicky Vaktis.

Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös