Hoppa till huvudinnehållet

Sachsska satsar på ny utbildning för erfarna sjuksköterskor

Inger Kull, professor i vårdvetenskap och två sjuksköterskor som tar hand om ett litet barn.
Att satsa på erfarna medarbetare är en förutsättning för att behålla värdefull kompetens och utveckla vården. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset erbjuder i höst sina erfarna sjuksköterskor en ny uppdragsutbildning inom pediatrisk vård och omvårdnad.

- För att behålla duktig personal är det viktigt att de får utvecklas i sin yrkesroll. Nyanställda sjuksköterskor behöver och får mycket stöd, men vi får inte glömma de erfarna, säger Inger Kull som är kursledare och professor i vårdvetenskap vid KI Sös.

Utbildningen startar den 1 september och är en uppdragsutbildning, vilket innebär att den ges av Institutionen för klinisk forskning och utbildning vid Ki Sös, på uppdrag av Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Den riktar sig till yrkesverksamma specialistsjuksköterskor som jobbar med barn och ungdomar.

Fördjupa sig i sitt fält

Kursdeltagarna kommer att få fördjupa sig inom något tillstånd eller sjukdom som förekommer just på den avdelning där de arbetar, och få verktyg för att arbeta med mer övergripande verksamhetsutveckling – också det kopplat till just deras arbetsplats.

- Utbildningen kommer att anpassas till deltagarna och vad de har för behov. De kommer fördjupa sig i sin verksamhet, men får också en möjlighet att lära av varandra, säger Inger Kull.

Utbildningen kom till efter en förfrågan från sjuksköterskorna själva, då de önskade få gå en internutbildning för att bygga på sin kompetens.

- Jag ville gärna göra något för dem, men tycker att det är viktigt att kurserna man läser ger akademiska poäng för att synliggöra också den formella kompetensen och möjliggöra för medarbetarna att gå vidare på kompetensstegen. Därför blev det den här kursen genom Karolinska Institutet, säger Inger Kull.

Kompetens att bedriva förbättringsarbete

Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling, som kursen heter, kommer att bedrivas på kvartsfart under ett års tid. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor på steg 3-4 på kompetensstegen. Ett mål med kursen är att ge sjuksköterskorna kompetens att leda och bedriva förbättringsarbete på sin arbetsplats.

- För verksamheten är dessa sjuksköterskor mycket viktiga. Att stödja deras kompetensutveckling har förutsättningar för att ytterligare förbättra omhändertagandet av sjuka barn och ungdomar, säger Inger Kull.

Hennes förhoppning är att kursen ska bli återkommande.

- Målbilden är att den ska gå vartannat år och att cheferna ska kunna säga till sina medarbetare att ”om två år är det din tur”. Jag tror jättemycket på det här, det ska bli jätteroligt.

Läs mer om kursen på KI:s webbplats

Foto: Stefan Zimmermann och Johan Adelgren, Fotogruppen Sös