Hoppa till huvudinnehållet

Sachsska barnakuten vinner innovationspris

Elin Hedbrandh med diplom i handen
Tisdagen den 26 september tilldelades Sachsska barnakuten pris för årets implementation 2023 på Innovationsfondens dag.

Projektet som vann pris har fokuserat på barn och föräldrars upplevelse på barnakuten. Målet var att öka förståelsen för hur väntetiden ser ut på barnakuten, varför får de vänta och hur länge ska de vänta på sin tur? Konceptet visar, med hjälp av färgkoder, hur barnen blir bedömda vid ankomst och även antalet väntande patienter i realtid. Genom att skapa förståelse för när och hur patienterna bedöms samtidigt som man är transparent med väntetiderna har patienternas stress minskat och personalen har fått en förbättrad arbetsmiljö.

Implementeringen är resultatet av ett samarbete mellan Sachsska barnakuten och Sös innovation som fått stöd från Region Stockholms innovationsfond. Stödet gjorde det möjligt att kunna utveckla och färdigställa detta verktyg som underlättar barnens besök på akuten samt dialogen mellan personalen, barnen och föräldrarna. Projektet har drivits av Anna Löwbeer Wester, specialistsjuksköterska på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Elin Hedbrandh, innovationsledning och tjänstedesign på Södersjukhuset.

Framöver vill de fortsätta att driva detta arbete framåt och sprida konceptet till andra mottagningar i Sverige.

- Detta är ett viktigt sätt att visa på hur man kan jobba med innovation och förbättra organisationen. Projektet utgår från patienter och närstående och det är en utveckling tillsammans med dem för att kunna förstå behovet på djupet vilket i sin tur bidrar till bättre lösningar. Den här innovationen är kopplad till mänskliga beteenden och det är just denna typ av innovation som förändrar våra arbetssätt och frigör tid för personalen på golvet, och att se resultat är en drivkraft till att fortsätta jobba med förändring och förbättring, säger Elin Hedbrandh, innovationsledning och tjänstedesign på Södersjukhuset.

Om Innovationsfonden och priset

Varje år delar Region Stockholms Innovationsfond ut 15 miljoner kronor till projekt som skapar nytta för Stockholms invånare, patienter och resenärer. Fonden ger alla medarbetare en möjlighet att bidra till utvecklingen av hälso-och sjukvården, trafiken, kulturen och tillväxt- och regionalplaneringen. Innovationsfonden har sedan starten 2015 beviljat medel till drygt 380 projekt

Sachsska barnakuten fick stöd från Region Stockholms innovationsfond för att utveckla, färdigställa och implementera konceptet.