Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Sjukhuskyrkan på Södersjukhuset möter livet i koncentrat

två kvinnor, en man alla med kragar runt halsen
En bit innanför entréplan till Södersjukhuset finns sjukhuskyrkan. Kyrkan är öppen dagligen för den som så önskar. Här arbetar Christina Lindgren (Equmeniakyrkan), Lena Ekberg och Peter Sandin (Svenska kyrkan). De möter patienter, anhöriga och medarbetare. Oavsett religiös tro eller inte.

– Kyrkan ska finnas där människor är, vi ger andligt stöd kring det som förenar oss som människor, säger Peter Sandin som svar på varför kyrkan finns här.

– Hälso- och sjukvårdslagen är också tydlig i att man ska bedriva både kroppslig och själslig vård. Vi människor har existentiella och andliga behov, fyller Lena Ekberg i.

– Det är den helhetssynen på människan som ska synas i vården, säger Christina Lindgren.

I kyrkans lokaler finns ett litet andaktsrum där den som önskar kan sitta ner en stund eller tända ett ljus. Vill man prata går det bra men många vill vara för sig själva.Altare och glob 2022_Johan Adelgren fotogruppen Sös.jpg

Tillfälligt avbrott i vardagen

Varje tisdag klockan 12.30 genomförs här en vägledd avslappning, kallad Tillfälligt avbrott. Evenemanget är öppet för alla och pågår i 15 minuter. Många av dem som deltar arbetar på Södersjukhuset och tycker det är vilsamt att få stanna upp i vardagen en stund.

Sjukhusprästerna möter Södersjukhusets medarbetare vid andra tillfällen också.

– Vi har personalstödjande samtal som kan handla om patientärenden men också om privata saker, säger Lena Ekberg.

De träffar hela personalgrupper när någon särskild händelse har inträffat och medverkar vid utbildningar för ny personal. Då pratar prästerna kring ämnen som svåra samtal, bemötande och sorg.

Möten med anhöriga och patienter

I arbetet ingår att möta anhöriga och patienter i olika ceremonier som vigsel, avsked, dop, namngivning och andakter. Dessa riter kan vara en hjälp när orden tar slut inför avsked eller andra svåra situationer.

– Här på sjukhuset möter vi livet i koncentrat, säger Peter Sandin.
Viktigast är kanske ändå de enskilda samtalen.

– Vi frågar aldrig efter religiös tillhörighet utan träffar dem som vill träffa oss. Ibland kan det vara lättare för en patient att prata med oss än med en anhörig eller personal, säger Lena Ekberg

– Vi har total tystnadsplikt. Det som sägs journalförs inte. Vi vill inte heller veta vad som står i journalerna utan bara prata om det som patienten själv vill, säger Peter Sandin.

Samtalen kan handla om andra saker än sjukdomen. Vardagliga ting, om den man är eller var innan sjukdomen, men också om de existentiella frågorna.

– De frågorna finns oavsett om man har en tro eller inte. Vi blir en medvandrare som går tillsammans med personen, säger Christina Lindgren.

Kort om sjukhuskyrkan på Södersjukhuset

Sjukhuskyrkan nås på telefon 08-123 611 15 vardagar kl 08:00-17:00. Personalen är vanligtvis tillgänglig vardagar kl 9:00-16:00. Kyrkan samarbetar också med andra trossamfund, bland annat de sjukhusimamer som finns i region Stockholm.

Foton: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös