Hoppa till huvudinnehållet

Snabb teknikutveckling inom diabetesvården förenklar livet

insulinpump mot hud
I dag är det internationella diabetsdagen. Diabetes typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige. Obehandlad leder sjukdomen till livshotande komplikationer. Men de senaste årens snabba teknikutveckling inom diabetesvården innebär både bättre hälsa och en fungerande vardag för dem som drabbas av diabetes typ 1.

I Sverige insjuknar 900–1 000 barn och ungdomar om året i diabetes typ 1. De flesta insjuknar i förskoleåldern eller vid 10–11 års ålder. Diabetes typ 1 innebär att kroppen slutar tillverka insulin. De första symptomen är att barnet både dricker och kissar mycket och går ner i vikt.

– Minsta misstanke om diabetes hos barn ska alltid bedömas akut. Barn kan bli allvarligt sjuka väldigt fort vid insulinbrist och höga blodsockervärden, säger Josephine Haas. Hon är överläkare, barnläkare och enhetsansvarig för diabetesenheten, på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset.

Diabetes typ 1 är en sjukdom som tar sig in i hela familjens vardag och överallt i livet: Barn som inte kan sova över hos kompisar, föräldrar som alltid behöver vara med vid aktiviteter, extra resurs i förskola och skola och svårigheter för tonåringar att frigöra sig från föräldrarna. För att klara egenvården är det därför viktigt att lära sig så mycket som möjligt om sjukdomen. Barnet och hela familjen får stöd på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Här möter de ett team som består av diabetessjuksköterska, diabetesläkare, dietist, lekterapeut, kurator, barnsköterska och arbetsterapeut. Det finns också ett nära samarbete med BUP Konsultenheten.

– Teamet är viktigt för att det ska gå bra för patienten. Bra behandling och blodsockerkontroll under barn- och ungdomsåren är avgörande för att minska risken för komplikationer senare i livet, säger Josephine Haas.

Snabb teknisk utveckling har revolutionerat diabetesvården

Idag har det skett en enorm teknikutveckling inom diabetesvården. Från att tidigare ha mätt blodsocker med ett stick i fingret ett par gånger om dagen finns det nu blodsockermätare som sätts in precis under huden och mäter värdet var femte minut. Mätaren larmar via mobilen om blodsockervärdet är för högt eller för lågt. Nu finns det också avancerade insulinpumpar som arbetar tillsammans med blodsockermätaren och automatiskt justerar doseringen av insulin. På så sätt kan blodsockervärdena hållas på en stabil nivå.

– Teknikutvecklingen inom det här området går fort. Vi använder den mest avancerade tekniken, och vården för svenska barn och unga med diabetes typ 1 ligger i topp i världen. Många av våra patienter har blodsockervärden nära normalvärdena, säger Josephine Haas.

– För familjerna innebär tekniken en förenklad vardag. En av de största vinsterna är att de stabila värdena gör att de kan få sova bättre. Tidigare har föräldrar varit uppe flera gånger varje natt för att kontrollera barnens blodsocker, fortsätter hon.

Så även om diabetes typ 1 ännu inte går att bota, trots att mycket forskning pågår, ser framtiden betydligt ljusare ut för den som drabbas idag än tidigare generationer.

– De barn som nu behandlas med hjälp av den nya tekniken kommer förhoppningsvis att i vuxen ålder slippa många av de komplikationer som diabetes typ 1 tidigare har lett till, säger Josephine Haas.


Bilden: Insulinpumpen Ypsomed är en av våra avancerade pumpar som arbetar tillsammans med blodsockermätaren och justerar insulindosen automatiskt.

Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös