Hoppa till huvudinnehållet

Snabbspårsmottagningen fyller 10 år

gruppbild personer som sitter i och står bakom soffa
I dag bjuder snabbspårsmottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuest, på tårta och delar ut ballonger för att fira sin tioårsdag. Hit får långvarigt sjuka barn komma istället för att besöka akuten. Mottagningen avlastar också barnakuten och avdelningarna genom att ta emot återbesök och göra utredningar.

– Tio år har gått fort. Innan snabbspårsmottagningen fanns diskuterade vi ofta hur vi skulle ta emot barn med särskilda behov när de snabbt behövde komma till sjukhuset. Det här har blivit en bra lösning som underlättar för barnen och deras föräldrar. Samtidigt avlastar vi också andra delar av sjukhuset, säger Fredrik Stenius, som idag är verksamhetsområdeschef för Sachsska barn- och ungdomssjukhuset men för tio år sedan var med och startade mottagningen.

Flera spår

Det finns alltså flera spår inom mottagningen.

– Vi tar emot kroniskt sjuka barn, ofta med svåra bakomliggande sjukdomar, som är inskrivna på Södersjukhuset så att de slipper åka till akuten eller vårdcentralen. Men vi tar också emot barn som kommer till akuten och behöver utredas inom kort men kanske inte omgående, berättar Lotta Nordenhäll, läkare på mottagningen.

Det kan till exempel handla om en misstänkt borrelia där man behöver ta ett ryggvätskeprov. Då bokar akuten in en tid till snabbspårsmottagningen och barnet kan åka hem så länge. Det underlättar för patienten och skapar trygghet för föräldrarna. För sjukhuset innebär det ett bättre flöde på akuten och att färre patienter behöver skrivas in. Även barn som varit inneliggande på en avdelning kan få kommat till snabbspårsmottagningen för ett återbesök. 

De som jobbar här tycker att det är en stor fördel att mottagningen är belägen på Södersjukhuset där det finns tillgång till både akuten och specialistläkare om behov uppstår.

– På den här mottagningen löser vi ofta komplexa situationer och behov tack vare att vi kan samordna till exempel undersökningar på ett smidigt sätt för patienten med hjälp av andra delar av sjukhusets verksamheter, säger Sara Hallén, vårdenhetschef.

– Vi har till exempel ett jättebra samarbete med röntgen som ligger nära oss, säger Lotta Nordenhäll.

Hon menar också att det är lärorikt både för ST-läkare och specialistläkare att jobba här eftersom det är en så stor blandning av patienter och man gör många utredningar, ofta av allvarliga sjukdomar.

Liten och lugn mottagning

I dagsläget är 76 barn med långvariga sjukdomar inskrivna på snabbspårsmottagningen. Neurologiskt sjuka barn kan tycka att det är jobbigt att vara på akuten och ha svårt med stressiga situationer. Här får de istället komma till en liten och mottagning med två sköterskor och två läkare.  

–  Vi lär känna de barn som kommer hit ofta. Det skapar trygghet och lugn både hos föräldrar och barn, säger sjuksköterskan Inger Jönsson.

En av dem som är tacksam att snabbspårsmottagningen finns är Lisa Schultz, som till vardags arbetar på Södersjukhusets kommunikationsavdelning. Hennes dotter Karla är fyra och ett halvt år. Karla har en mycket sällsynt och medfödd genetisk avvikelse. Vid två månaders ålder kom de första epilepsianfallen. Hon är extra infektionskänslig och har en motorisk och kognitiv utvecklingsförsening. I samband med att Karla fick sin diagnos fick hon en remiss till snabbspårsmottagningen.

– Vi har varit här två eller tre gånger sedan Karla fick sin remiss. Det känns tryggt att komma hit. När vi ringer vet vi att vi får komma samma dag och får hjälp snabbt. Vi slipper att sitta och vänta. När man har ett barn som man är extra orolig för kan väntan vara väldigt jobbig. Här känns det mindre stressigt än på akuten, säger Lisa.

Inte minst hur Karla bemöts är betydelsefullt.

– Karla har haft kul när hon kommit hit. Hon har fått leksaker och bemötandet har varit fantastiskt. Det gör att det inte blir så tungt i en annars tung situation, säger Lisa.

Att avlasta och bidra på det sättet betyder också mycket för dem som arbetar på mottagningen.

–  Det känns fint att känna att jag gör skillnad för dem som kommer till snabbspårsmottagningen, säger sjuksköterskan My Netz.

Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös