Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset är i stabsläge med anledning av covid-19

På grund av den kraftiga ökningen av antalet smittade i regionen och att många fler söker sjukhusvård för symtom relaterat till covid-19 har Södersjukhuset gått upp i stabsläge.

Stabsläget innebär att en särskild krisstab följer händelseutvecklingen och förbereder sjukhuset för att kunna ta emot en ökad mängd patienter.

Södersjukhuset har en god beredskap för att kunna ta emot patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 och har fastställda planer för att snabbt kunna öka kapaciteten, både gällande slutenvårds- och intensivvårdsplatser.