Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset årets klättrare i nationell AT-rankning

Södersjukhusets nya byggnader med parken i förgrunden
Södersjukhuset klättrar mest av Sveriges sjukhus i SYLF:s årliga AT-rankning och går från plats 57 till 15. Det är den bästa placering ett sjukhus i region Stockholm uppnått på över ett decennium och det bästa resultat Sös nått sedan mätningarna startade. Det är också det högst placerade större sjukhuset i årets ranking.

SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) har sedan år 2000 årligen mätt och utvärderat AT:s (allmän tjänstgöring) kvalitet i hela Sverige genom en enkät som ligger till grund för rankingen. Södersjukhuset har de senaste åren satt en hög agenda för AT-organisationen. Förutom att antalet platser ökats kraftigt så har det också satts höga kvalitativa mål. Och i år har det hårda jobbet burit frukt – och det ordentligt: från plats 57 till plats 15.

– Vi är oroligt stolta och glada över resultatet. Att vi klättrat till en femtondeplats är resultat av hårt arbete från många medarbetare. Det visar att det med gemensamma krafter, gemensamma mål och visioner går att förändra saker och uppnå bra resultat. Att vi dessutom gjort detta med flest antal AT-läkare på ett enskilt sjukhus i Sverige är fantastiskt, säger AT-chef Fredrik Larsson.   

Fredrik-Larsson.jpg
Fredrik Larsson, AT-chef Södersjukhuset

Samarbete och samhörighet framgångsfaktorer

Resultatet är frukten av ett intensivt förändrings- och förbättringsarbete som innefattar alla delar av tjänstgöringen. Som exempel kan nämnas omfattande förändringar av rekryteringsprocessen (där Södersjukhuset tilldelades priset Schyst Rekrytering år 2020), utökad och förbättrad utbildning samt att man kraftigt utökat samarbetet och dialogen med alla verksamheter och sjukvårdsorganisationer.

Visionen har varit att skapa en röd tråd genom hela tjänstgöringen och skapa en större känsla av samhörighet och tillhörighet, berättar Fredrik Larsson. Den viktigaste metoden har varit att genom delaktighet, stor närvaro och lyhördhet utgå från AT-läkarnas egna åsikter om vad som behöver förbättras. AT-läkarna har också tid för att arbeta med strukturerade förbättringsarbeten.  

– AT-läkarna är en fantastisk grupp att arbeta med och en oumbärlig tillgång för sjukhuset. De har uppvisat en anmärkningsvärd arbetsvilja, klokhet och flexibilitet, inte minst under pandemin.  

Vad säger Södersjukhusets AT-läkare om årets AT-ranking?

Vera Perrin började sin AT på Södersjukhuset i augusti 2020 och blir klar i april 2022. Vad tror hon ligger bakom Södersjukhusets klättring i AT-rankingen?

– Jag är helt övertygad om att det beror på Fredrik och Linas (Lina Sjödin, tidigare övergripande AT-studierektor, reds. anm.) otroliga arbete för att förbättra vår AT. De har varit så drivande för att göra den bättre och har också lyckats med det. De har välkomnat förändringsförslag, varit flexibla, engagerade och alltid backat oss AT-läkare. Båda två är otroligt bra chefer. Det är så roligt och välförtjänt att Sös klättrar som det gjort, säger Vera Perrin.

Vera-Perrin_Markus-Fridlund.jpg
Vera Perrin och Markus Fridlund (Foto: privat)

En annan AT-läkare som också började sin AT under förra hösten är Markus Fridlund. Han menar att det kan vara lätt att känna sig anonym på ett stort sjukhus som Södersjukhuset.

– Men det fantastiska arbete som AT-organisationen, med vår chef Fredrik Larsson i spetsen, har gjort för att få oss AT-läkare att känna oss hemma, att vi har makt att påverka vår arbetssituation och att någon personligen lyssnar till hur vi har det, tror jag har bidragit till att vi har trivts så pass bra trots den ibland anonyma känslan ute i verksamheten.

Ett stort lagarbete bakom resultatet

Att förbättra för AT-läkarna handlar inte bara om AT-organisationens insatser, menar Fredrik Larsson – det handlar om ett stort teamarbete.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i verksamheterna som varje dag tar hand om AT-läkarna på allra bästa sätt. Tack till alla medarbetare i AT-organisationen och alla studierektorer. Jag vill särskilt nämna tidigare övergripande AT-studierektor Lina Sjödin, som varit en fantastisk samarbetspartner. Sist men inte minst vill jag tacka alla AT-läkare för allt fantastiskt arbete de gör – de gör mig stolt.

Så här kommenterar Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset, årets resultat i AT-rankingen:
– Jag känner glädje och stolthet över det fina resultatet i årets AT-ranking, och vill tacka alla verksamheter som bidragit till att ge våra AT-läkare en bra grund för deras fortsatta läkargärning. Ett särskilt tack vill jag rikta till Fredrik Larsson och Lina Sjödin som jobbat hårt för att göra AT på Södersjukhuset ännu bättre.

 

Läs mer: Södersjukhuset årets AT-raket (lakartidningen.se)

 

FAKTA

AT-rankingen: Sedan år 2000 har SYLF (Sveriges Yngre Läkares Föreningen) årligen mätt och utvärderat AT:s kvalitet i hela Sverige genom en enkät som ligger till grund för rankingen. Enkäten besvarades i år av 1 725 AT-läkare. Länk till rankingen 2021 och AT-rapporten 2021.

 

AT, allmän tjänstgöring: AT är en praktisk tjänstgöring efter examen som krävs för att läkaren ska kunna erhålla legitimation. AT är målstyrd, ska innehålla handledning och AT-läkaren ska beredas tillfälle att studera. Den ska vara minst 18 månader lång och innehålla placeringar vid fyra olika specialiteter: invärtesmedicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin. (Källa: SYLF)

 

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Södersjukhuset