Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset åter i normalläge

Från och med 14 juni kl 15.00 är Södersjukhuset åter i normalläge på grund av det minskade inflödet av patienter i behov av vård på grund av covid-19. Den 11 juni avslutade även Region Stockholm sitt stabsläge och från och med 13 juni upphävdes de särskilda regionala rekommendationerna.

- Vi har sett en fortsatt minskning av antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård och det är mycket glädjande att sjukhuset nu kan återgå till normalläge. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen kring pandemin och är beredda att höja beredskapen igen om det behövs. Men vi hoppas att vi från och med nu får fokusera mer på annan vård också, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

Stabsläget på Södersjukhuset varade i två veckor och innan dess var sjukhuset i förstärkningsläge mellan 9 november 2020 och 1 juni 2021. Södersjukhuset var även i förstärkningsläge under den första vågen av pandemin, mellan 13 mars och 11 juni 2020.

- Jag vill återigen tacka alla medarbetare som gjort otroliga insatser under de exceptionella omständigheter som rått under pandemin. Från den första vågen i mars 2020 till och med nu i maj har vi haft inte mindre än 5 052 vårdtillfällen inom slutenvården. Det är en otrolig kraftansträngning och jag hoppas verkligen att minskningen vi nu ser håller i sig, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

 

Fakta om vården av patienter med covid-19 på Södersjukhuset (mars 2020 - maj 2021):

- 5 052 vårdtillfällen inom slutenvården

- 778 patienter har vårdats inom intensivvården (IVA/MIVA/IMA)

- 22 291 är provtagna på Södersjukhuset för covid-19

- 4 356 positiva provsvar är tagna på Södersjukhuset*


*Att det är fler vårdade patienter än antalet med positivt provsvar beror på att vissa patienter provtagits hos annan vårdgivare eller fått diagnosen kliniskt ställd utan provtagning.