Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset återgår till normalläge

Södersjukhuset återgår till normalläge efter drygt tre månader med förhöjd beredskap med anledning av covid-19. Återgången till normalläge är möjlig då antalet insjuknade i covid-19 som är i behov av sjukhusvård har minskat successivt senaste veckorna.

Under coronapandemin har Södersjukhuset varit i förstärkningsläge 13 mars-11 juni och i stabsläge 11-13 mars samt 11 juni-1 juli. Det förhöjda beredskapsläget har inneburit en mer centraliserad styrning av verksamheten jämfört med ett normalläge.

–­ Vården av patienter med Covid-19 har blivit en del av vår ordinarie verksamhet och vi ser därför att vi nu kan återgå till normalläge. Andelen patienter som är smittade och är i behov av sjukhusvård har minskat med tre fjärdedelar sedan toppen i april. Sommaren är vanligtvis en utmanande period för sjukvården och det är av största vikt att vi kan ta hand om dem som behöver vård. Vi har därför förstärkt vår ordinarie ledningsfunktion med en styrgrupp som hanterar sjukhusgemensamma resurser som intensivvård och vårdplatser och vi har fortsatt en hög beredskap om antalet sjuka i covid-19 skulle öka igen, säger Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset.

Södersjukhuset har under våren svarat för omkring 20% av intensivvårdskapaciteten i Region Stockholm och omkring 15% av slutenvården för covid-patienter. Som mest ökade Södersjukhusets IVA-kapacitet från 16 till 60 platser.

– Våra medarbetare har gjort extraordinära insatser och jag är djupt imponerad och tacksam över att vi klarat denna omställning. Nu hoppas jag att alla i samhället tar ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Södersjukhuset kommer fortsatt att ha besöksförbud för att minska risken för smittspridning på sjukhuset, säger Mikael Runsiö.

Sedan den 9 mars har Södersjukhuset vårdat cirka 1700 patienter med en bekräftad covid-19 infektion varav cirka 220 patienter har vårdats på intensivvårdsavdelning.