Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset återgår till stabsläge

Södersjukhuset ändrar beredskapsnivå till stabsläge och lämnar därmed det förstärkningsläge som sjukhuset har varit i sedan 13 mars. Bakgrunden till beslutet är att antalet insjuknade i covid-19 som är i behov av sjukhusvård har minskat successivt. – Stabsläget innebär en återgång mot normal drift och linjeansvar men vi har fortsatt hög beredskap och kapacitet för att omhänderta patienter med covid-19. Om behov uppstår kan vi snabbt skala upp och höja beredskapen igen, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset AB.

Bilden: Förberedelse inför tracheostomi på MIVA. Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen Södersjukhuset.

Antalet patienter som insjuknat i covid-19 och som är i behov av sjukhusvård har minskat successivt de senaste veckorna och antalet inneliggande med misstänkt eller bekräftad covid-19 har halverats sedan toppen i slutet av april.

- Vi kommer att leva med covid-19 under lång tid framöver och vi förbereder oss för att hantera smittade patienter som en del av vårt ordinarie uppdrag. Men nu hoppas vi att minskningen fortsätter och att alla följer FHM rekommendationer så att vårdens medarbetare kan få en välförtjänt semester i sommar, säger Mikael Runsiö vd på Södersjukhuset AB.

I närmare tre månader har Södersjukhuset varit i förstärkningsläge och styrningen av sjukhuset har hanterats av en lokal särskild sjukvårdsledning, LSSL, med mandat att omfördela sjukhusets resurser så att de används där de behövs som mest.

- På Södersjukhuset har vi på mycket kort tid ökat vår kapacitet med flera hundra procent för att kunna omhänderta patienter med covid-19. Under den mest intensiva perioden ökade vi antalet intensivvårdsplatser från ordinarie 16 till 60, säger Mikael Runsiö.

Sedan den 9 mars har Södersjukhuset vårdat cirka 1500 patienter med en bekräftad covid-19 infektion varav ca 200 patienter har vårdats på intensivvårdsavdelning, vilket motsvarar ungefär
15-20% av alla patienter i regionen.  Som mest har Södersjukhuset haft närmare 200 samtidiga inneliggande patienter inklusive intensivvård, med misstänkt eller bekräftad covid-19.

- Vi har haft ett mycket välfungerande samarbete under den här tiden, både inom sjukhuset men även med övriga sjukhus och vårdgivare i Region Stockholm. Vårdens medarbetare har gjort extraordinära insatser och har lyckats ställa om till en helt annan vård på mycket kort tid. Vi har kunnat möta det stora vårdbehovet som uppstått och jag är djupt imponerad och tacksam över alla medarbetares insatser, säger Mikael Runsiö.