Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset återgår till stabsläge

Södersjukhuset ändrar idag 1 juni beredskapsnivå till stabsläge, och lämnar därmed det förstärkningsläge som sjukhuset har varit i sedan 9 november föregående år. Bakgrunden till beslutet är att antalet insjuknade i covid-19 som är i behov av sjukhusvård har minskat successivt de senaste veckorna.

Antalet patienter som insjuknat i covid-19 och som är i behov av sjukhusvård har minskat successivt de senaste veckorna och antalet inneliggande med misstänkt eller bekräftad covid-19 på Södersjukhuset har mer än halverats sedan mitten av april.

– Stabsläget innebär en återgång mot normal drift och linjeansvar. Men vi behåller en förstärkt ledningsfunktion så att vi kan hantera gemensamma resurser och ha en hög beredskap och kapacitet för att omhänderta patienter med covid-19. Om behov uppstår kan vi snabbt skala upp och höja beredskapen igen, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

Under närmare sex månader har Södersjukhuset varit i förstärkningsläge. Styrningen av sjukhuset har hanterats av en lokal särskild sjukvårdsledning, LSSL, med mandat att omfördela sjukhusets resurser så att de används där de behövs som mest. Södersjukhuset var även i förstärkningsläge under första vågen av pandemin, mellan 13 mars och 11 juni 2020.

– Under både första, andra och tredje vågen har Södersjukhusets medarbetare gjort enorma insatser för att ta emot och vårda patienter med covid-19. Jag känner en stor stolthet och ödmjukhet inför den uthållighet som visats, och det oerhörda jobb som krävts av våra medarbetare för att hantera det mycket höga vårdbehovet under den här pandemin, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen Södersjukhuset