Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Södersjukhuset bäst i Sverige på koloncancer-screening!

I kvalitetsregistret Inca ligger Södersjukhusetbland de bästa i Sverige vad det gäller antal utförda undersökningar, mest avancerade polypektomier, rapportering av komplikationer och närmast 100 procent registrering. Kvalitetsregistret Inca är ett nationellt kvalitetsregister inom kolorektalcancer som innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat.

– Vi är extremt stolta över detta fantastiska resultat. När vi, för ett par år sedan, började förbättringsarbetet kring detta hade vi ganska dåliga siffror. Vi har arbetat hårt för att förbättra vårt arbete och detta är verkligen ett kvitto att vi lyckats, säger Reza Panahi Chegini, överläkare och medicinsk ansvarig läkare (MAL) på endoskopiskt centrum, på Södersjukhuset.

Hur har ni arbetat för att uppnå detta?

– Vår arbetsgrupp, som består av högvolymskopister, identifierade flertal förbättringsområden som vi aktivt arbetat med under årens gång. Exempel obligatorisk registrering av alla utförda undersökningar och aktiv genomgång av uppföljningar och efterregistrering av sena komplikationer. Vi har minskat antal utförare för att på så viss bibehålla hög volym och spetskompetens. Vi har också aktivt bytt ut våra äldre instrument och införskaffat högkvalitativa instrument som förbättrar detektionsnivån av premaligna förändringar. Vår polypdetektionsrate, som är ett viktigt kvalitetsmått, har successivt ökat med 30 procent på ett par år. Vi har också förbättrat våra laxeringsinstruktioner avsevärt vilket gjort det enklare för patienter och lett till högre följsamhet och renare tarmar, säger han.

Ungefär hur många patienter genomför ni screeningen på?

– Under 2024 utfördes cirka 800 undersökningar.

Fakta om koloncancer-screening:

Två procent av de som genomgår screening har blod i avföringen. Av de som sedan går på sin efterföljande koloskopi är det ungefär sex procent som får en cancerdiagnos. Under 2022 var det drygt 200 personer som diagnosticerades med tjocktarm- eller ändtarmscancer via screeningprogrammet (i Region Stockholm).

Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen. I bild från höger: Oskar Almkvist, sjuksköterska, Cristina Ejdeback, undersköterska och Reza Chegini, överläkare.