Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset bästa Stockholmssjukhuset på AT-rankingen

Tre AT-läkare i samtal en håller ett skelettben
Södersjukhuset hamnar i år på delad plats 17 i den AT-rankning som SYLF (Sveriges yngre läkarförening) årligen genomför. Det ger Sös högst ranking bland Stockholmssjukhusen.

Det är populärt att göra sin AT-tjänst på Södersjukhuset. Här finns drygt 62 AT-läkare och ungefär lika många inom Psykiatri och primärvård som är knutna till AT-utbildningen på Sös. Men söktrycket är betydligt större än så.

– Vi får cirka 300 ansökningar två gånger om året. Södersjukhuset är ett stort "litet" sjukhus som erbjuder ett brett utbud av verksamhetsområden på plats och läkarna får mycket praktisk erfarenhet, säger Robel Malki, AT-chef på Södersjukhuset.

– På Sös finns en närvarande och lyhörd AT-organisation som har en tydlig och gemensam bild av hur de vill bedriva AT-tjänstgöringen och vilka resultat man vill uppnå. AT-läkarna har möjlighet att påverka tjänstens utformning och sin arbetssituation. Vi lyssnar på deras synpunkter och förslag på förbättringar. Vi har en gedigen introduktion och kontinuerliga handledarträffar, fortsätter han som förklaring till varför sjukhuset är populärt.

Förbättringsveckor och reflektionsgrupper

Annat som uppskattas av AT-läkarna är förbättringsveckorna med olika förbättringsprojekt. Det finns reflektionsgrupper, som startade just som ett sådant förbättringsprojekt för två år sedan, med samtalshandledning i grupp för samtliga AT-läkare.

– Vi vet att det finns ett stort behov av reflektion kring läkarrollen, yrkesmässiga relationer, etiska frågeställningar, svåra situationer och strategier för ett hållbart arbetsliv, säger Robel Malki.

Han vill också kunna visa AT-läkarna att det finns en organisation som står bakom dem.

– Många har haft underläkarvikariat tidigare. Då har de inte haft lyxen att faktiskt ha en god organisation som ser över deras behov, utvecklingsmöjligheter och rättigheter. Alla handledare har genomgått en handledarutbildning för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga coachningen, säger han.

Fakta om AT-rankningen

Sedan år 2000 har SYLF (Sveriges yngre läkarförening) mätt och utvärderat AT:s kvalitet i hela Sverige genom att årligen släppa en rapport och en rankingtabell som redogör för läget. Följande aspekter utvärderas: introduktion, handledning, instruktion, den medicinska utbildningen, det kollegiala stödet.

Foto: Fotogruppen Sös