Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Södersjukhuset får ett helhetsansvar för cancerpatienter

Från och med 1 december ansvarar Södersjukhuset för hela vårdförloppet för de cancerpatienter som behandlas på sjukhuset. Det blir möjligt genom att Södersjukhusets canceruppdrag utökas med strålbehandling.

– Nu tar vi ett helhetsansvar för cancerpatienten från första diagnos till behandling, rehabilitering och uppföljning. Jag är övertygad om att förändringen kommer gynna både patienter och medarbetare och skapa nya möjligheter för patientnära forskning, säger Mikael Runsiö, vd för Södersjukhuset.


På Södersjukhuset utreds och behandlas framförallt patienter med bröstcancer, urologiska tumörer och cancer i mage och tarm. De senaste 20 åren har Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset haft ett delat ansvar för vården av dessa patienter.


I oktober 2016 fick Södersjukhuset ansvaret för alla delar av vårdförloppet inom cancer, förutom strålbehandling. Nu, ett år senare, övergår även ansvaret för den delen till Södersjukhuset.


Bakgrunden till organisationsförändringen är ett beslut i Stockholms läns landsting om en regional cancerplan 2016-2019. Målet är att göra cancervården effektivare och tryggare för patienterna genom att samla kompetens vid de större akutsjukhusen. Idag bedrivs cancervården i huvudsak vid Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus. Kapaciteten för strålbehandling av cancerpatienter i länet ska öka med cirka 25 till 30 procent under de närmaste åren.

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se