Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset genomför omfattande åtgärder på akutmottagningen för vuxna

”Vi tar nu till kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, de berörda medarbetarna har avskedats, vi tillsätter en tillförordnad verksamhetschef vid akuten och samtidigt genomför vi utbildningsinsatser och utreder situationen vid akutmottagningen,” säger Södersjukhusets VD Mikael Runsiö. Det har även framkommit att ytterligare en tidigare medarbetare vid akutmottagningen blivit dömd för ett allvarligt brott och sjukhuset utreder nu om det kan finnas fler fall.

Bakgrunden är en händelse från 2016 där en kvinnlig medarbetare uppgav att hon våldtagits av en manlig kollega. Mannen står nu åtalad för misstänkt våldtäktsförsök i ett annat fall. Medarbetare på sjukhuset har uppmärksammat sjukhusledningen om händelsen. Södersjukhuset vill tydliggöra att det råder absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier, hot och våld eller kränkningar oavsett form.

-          Jag vill be de som larmat om dessa missförhållanden om ursäkt för hur vi hanterat den här situationen. Så här ska det inte gå till, säger VD Mikael Runsiö.

Sjukhuset har nu vidtar nu en rad åtgärder för att komma tillrätta med situationen på akutmottagningen för vuxna.

-          Den person som varit föremål för dessa misstankar har nu avskedats från sjukhuset. Vi anser att en person som vid upprepade tillfällen varit föremål för polisutredningar för så allvarliga brott har förbrukat sitt förtroende och därmed inte fungerar som kollega och läkare vid Södersjukhuset, säger Mikael Runsiö. 

Efter händelsen 2016 beslutades att cheferna vid sjukhuset skulle genomgå en utbildningsinsats för att förebygga alla former av kränkande behandling, något som också genomförts vid samtliga verksamheter på sjukhuset utom vid akutmottagningen.

Det har också framkommit ytterligare ett fall där en tidigare medarbetare blivit dömd för ett allvarligt brott och fått vara kvar i tjänst ett år efter dom fallit. Efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat att dra in legitimationen kom det sjukhuset till kännedom varpå en arbetsrättslig utredning gjordes och personen avskedades.

-          Vi måste tidigt upptäcka signaler om brottsmisstankar, hot, våld eller andra kränkningar och hantera och följa upp det på ett ansvarsfullt sätt. Jag har beslutat att nuvarande verksamhetschef för akutmottagningen lämnar sitt uppdrag och utse professor och verksamhetschef Sari Ponzer som tillförordnad verksamhetschef för akutmottagningen med omedelbar verkan. Samtidigt påbörjas arbetet med att se till att varje chef och medarbetare på akutmottagningen genomgår utbildning i hur vi som sjukhus agerar vid misstanke om oegentlighetersäger Mikael Runsiö.

Södersjukhuset har de senaste tio åren haft en visselblåsarfunktion för att anonymt kunna anmäla oegentligheter eller risk för missförhållanden. Den är en viktig funktion i arbetet för nolltolerans mot kränkande behandling vid sjukhuset. 

-          Ingen ska tveka om att vi har en absolut nolltolerans mot hot, våld och alla typer av kränkningar vid sjukhuset. Alla våra medarbetare och patienter ska känna att vi tar uppgifter om alla former av oegentligheter på största allvar, säger Mikael Runsiö.