Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset granskar fler fall av eventuella kränkningar

Södersjukhuset genomför just nu flera åtgärder för att förebygga och hantera kränkningar. ”Vi har arbetat intensivt med de åtgärder vi har beslutat om. Vi har infört en förbättrad rutin för att fånga upp signaler kring arbetsmiljön, utbildning i hur vi förebygger och hanterar kränkningar och sexuella trakasserier. Nu har vi fått kännedom om två nya fall som vi hanterar enligt våra rutiner”, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

- Vi har märkt att det finns en medvetenhet kring de här frågorna på sjukhuset och en vilja att rapportera om det förekommer kränkningar. Att arbeta förebyggande och skapa en kultur där man känner sig trygg och att frågor om arbetsmiljön tas på allvar är ett ständigt pågående arbete. Vi hanterar de frågor som uppkommer skyndsamt och enligt våra rutiner, säger vd Mikael Runsiö.

En medarbetare som arbetar vid Södersjukhuset har stängts av från sin tjänst efter att ha blivit anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av en tidigare arbetsgivare. Medarbetaren anställdes vid Södersjukhuset under senhösten 2018. Den tidigare vårdgivaren har gjort en lex Mariaanmälan av en vårdhändelse och har funnit anledning att anmäla medarbetaren till IVO.

- Bedömningen som gjorts av tidigare arbetsgivare tar vi på största allvar och har beslutat att stänga av den berörda medarbetaren tills vi fått mer kunskap om den bakomliggande situationen. Vi har inte haft någon anledning att rikta kritik mot den här medarbetaren baserat på den vård som utförts hos oss, säger Mikael Runsiö vd för Södersjukhuset.

Södersjukhuset har ett aktivt förebyggande arbete för att minska risken för kränkande behandling och sexuella trakasserier. I samband med det arbetet har det framkommit uppgifter om fler fall av kränkningar.

- Det har inkommit uppgifter om fler trakasserier mot andra medarbetare. Vi har ett aktuellt fall nu och kommer att hantera det i enlighet med de rutiner vi har för nolltolerans mot kränkningar inom sjukhuset, säger Mikael Runsiö.