Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset: Snart flyttar de första patienterna in i nya vårdbyggnaden

- Den nya vårdbyggnaden är utformad för patienten. Varje patient får eget vårdrum med egen dusch och toalett, vilket bidrar till en högre patientsäkerhet och minskad smittorisk.
Förra året slogs dörrarna upp för den nya försörjningsbyggnaden, byggnad 74, som tar hand om många av sjukhusets transporter. Nu flyttar två verksamheter in i den nya behandlingsbyggnaden på Södersjukhuset; Klinisk patologi och cytologi samt Sterilteknisk centrum. Senare i höst öppnas även den nya vårdbyggnaden. Flyttarna blir sjukhusets största förändring sedan invigningen år 1944.

Snart är de nya fastigheterna i den västra delen av sjukhusområdet klara för inflytt, ett projekt som har pågått sedan 2014.  Avdelningarna Klinisk patologi och cytologi, inklusive punktionsmottagningen, samt Sterilteknisk centrum flyttar in i den nya behandlingsbyggnaden redan under våren. Därefter, till hösten, är det även dags för de första patienterna att flytta in i den nya vårdbyggnaden.

Birgitta Sandholm är vårdenhetschef för kirurgen på Södersjukhuset och även arbetsgruppsledare för klinisk driftsättning i vårdbyggnaden. Hon ansvarar för flytten tillsammans med ett team bestående av en utbildningsansvarig, en flyttansvarig samt två personer som ansvarar för driftsättningen.

-  Vår uppgift är att samverka och säkerhetsställa att flyttaktiviteterna går enligt plan. Genom utbildning, workshops och studiebesök förbereder vi personalen. Vi kontrollerar även att lokalerna är redo för inflytt och kommer tillsammans med verksamheterna flytta in i de nya lokalerna, säger Birgitta Sandholm.

Birgitta har ansvar för totalt sju vårdavdelningar från fyra olika kliniker (ortopeden, kirurgen, infektion och urologen). Ett planeringsarbete som påbörjades redan sommaren 2018. Vårdavdelningarna planeras att flytta in under hösten 2019, något som både hon och personalen ser fram emot:

- Den nya vårdbyggnaden är utformad för patientenVarje patient får eget vårdrum med egen dusch och toalett, vilket bidrar till en högre patientsäkerhet och minskad smittorisk. Byggnaden är smart planerad; en tyst, luftigt i ljus miljö för både patient och personal, säger hon.

Nya arbetssätt i slutenvård

Parallellt med flytten ska även nya arbetssätt i slutenvård införas på sjukhuset. Samtidigt som flyttförberedelserna har sjukhuset, sedan augusti 2017, därför även arbetat i interprofessionella grupper ute i verksamheten.

Målet har varit att arbeta fram arbetssätt som främjar arbetsmiljön och skapar kortare vårdtider med bibehållen kvalitet och patientsäkerhet. Allt detta arbete ska genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt. Personcentrerad vård (PCV) kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen, genom ett patientnära arbetssätt till exempel genom patientnära överlämning, patientnära rond och patientnära dokumentation.

Södersjukhusets nya byggnader:

  • En ny behandlingsbyggnad på cirka 32 500 kvadratmeter, öppnas 2019. Behandlingsbyggnaden rymmer bland annat en ny akutmottagning, operationssalar, en sterilcentral och Sveriges största bårhusverksamhet samt Rum för avsked.

  • En ny vårdbyggnad på cirka 19 000 kvadratmeter, öppnas 2019. Vårdbyggnaden innehåller vårdavdelningar med enkelrum och en ny infektionsavdelning med möjlighet att ta in patienter direkt till några av vårdrummen.

  • En ny försörjningsbyggnad på cirka 8 500 kvadratmeter, öppnades 2018. Försörjningsbyggnaden är skapad för hantering av avfall och tvätt, godsmottagning samt utrymmen för servicegruppen.