Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhusets NHV-uppdrag för svår endometrios är igång

En person som står framför en white board och en grupp människor som sitter vid ett bord
Komplex och avancerad kirurgi för att behandla svår endometrios bedrivs sedan årsskiftet på Södersjukhuset inom ramen för ett uppdrag inom Nationell högspecialiserad vård, NHV. Södersjukhuset har som ett av fyra sjukhus i Sverige tilldelats uppdraget av Socialstyrelsen.

– Det är en ära att vi får vara ett flaggskepp för kvinnor med svår endometrios, säger Katarina Garpefors, verksamhetsutvecklare på Kvinnokliniken på Södersjukhuset.

Katarina Garpefors har varit intern projektledare och arbetat med utvecklingen och ansökningsförfarandet för NHV-versamheten. Hon, överläkaren Katarina Westman och de andra som arbetat med projektet är glada över att vara igång ”på riktigt” sen årsskiftet.

– För mig är det utmaningen att få jobba med de svåraste fallen som är drivkraften, säger Katarina Westman.

Ett centrum för avancerad vård


Syftet med Socialstyrelsens NHV-uppdrag är att koncentrera den avancerade endometriosvården till en handfull centra i Sverige, däribland Södersjukhuset.

Anledningen är att denna typ av vård är relativt ovanlig samtidigt som den är komplex och ofta kräver kompetens från flera olika discipliner: gynekologer, kolorektalkirurger, urologer, barnmorskor och fysioterapeuter med kompetens inom endometrios. Även läkare och psykologer på smärtkliniken är inblandade. Alla med kompetenser som idag finns på Södersjukhuset.

– Vi har ett bra upparbetat samarbete här. Idag är urologen med på omkring 10% av operationerna, och kolorektalkirurgen på omkring 30%, säger Katarina Westman.

Genom att koncentrera vården är tanken att den avancerade kompetens som krävs inte behöver utvecklas på fler sjukhus än nödvändigt. På Södersjukhuset räknar Katarina Westman och Katarina Garpefors med att mellan 70 och 80 patienter kommer att opereras årligen, och att ett 250-tal kommer för bedömning.

– Men det är under ett år när det inte är pandemi, säger Katarina Garpefors.

Endometriosvården ska utvecklas genom ett nationellt samarbete


Södersjukhuset är ensamma i region Stockholm om att ha fått NHV-uppdraget för svår endometrios. Nationellt så bedrivs en likvärdig vård även på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö.

För att få en bättre geografisk spridning av vården så eftersökte Socialstyrelsen 5 vårdinstanser för NHV-uppdraget, men hittills har 4 uppdrag tilldelats.

– Vi samarbetar tätt med de andra sjukhusen som har fått det här uppdraget. Bland annat har vi kommit överens om vilka parametrar som ska följas upp och utvärderas. Och så ska vi se till att patienterna fördelas jämnt mellan sjukhusen, så att en verksamhet inte blir överbelastad, säger Katarina Westman.

I uppdraget ingår förutom bedömning och kirurgi även ett utbildningsuppdrag riktat mot öppenvården, för att stärka kunskapen kring svår endometrios och behandlingsmöjligheterna som finns.

Utvärderas i januari 2022


Det är relativt nyligen som det införts NHV-uppdrag som inte har med cancervård att göra. Uppdraget för svår endometrios kommer precis som andra NHV-uppdrag att utvärderas och kvalitetsuppföljas årligen. Slutsatserna från arbetet blir offentliga, och tillgängliga för både allmänhet och vårdgivare. Första utvärderingen blir i januari 2022.

Erfarenheter från Danmark som under ett decennium haft en motsvarande organisation för svår endometrios säger att det kan ta några år innan remittenter börjar lotsa patienterna rätt i vården av denna typ av sjukdom.

– Vi tror att vi kommer kunna se ett bättre resultat för den här patientgruppen i uppföljningen. Men det är först då vi vet hur det har gått, säger Katarina Garpefors.


Bild på delar av endometriosteamet på Södersjukhuset, från vänster: Christine Klingström, medicinsk sekreterare, Malin Brunes, överläkare gynekologi, Katarina Garpefors, verksamhetsutvecklare, Katarina Westman, överläkare gynekologi, Jessica Träskelin-Magnusson, barnmorska/ kontaktsjuksköterska, Maria Rosenberg, sjuksköterska/kontaktsjuksköterska. Fotograf: Torkel Ekqvist Fotogruppen Sös.