Hoppa till huvudinnehållet

Säker vård på Södersjukhuset

Södersjukhuset arbetar ständigt för att erbjuda alla patienter en trygg och säker vård. I Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 kan du läsa om det systematiska patientsäkerhetsarbetet och de åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten under året.

2022 var ett ansträngt år, bland annat på grund av att covid-19 pandemin har fortsatt. Samtidigt har sjukhuset arbetat för att minska den köställda vården och öka kapaciteten för såväl planerad som akut sjukvård.

Inom barnsjukvården har RS-virusets spridning skapat ansträngda situationer, med såväl ovanligt tidiga som ovanligt höga smittotoppar, där många barn varit svårt sjuka under samma tidsperiod.

75% av landets mpoxpatienter vårdades på Sös

Södersjukhuset har också uppmärksammats för hur infektionskliniken skötte vaccination och vård för sjukdomen mpox på ett mycket professionellt sätt. 75% av landets patienter som varit i behov av slutenvård för sjukdomen vårdades här.

2022 har det långsiktiga arbetet inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet återupptagits. Förbättrade resultat har uppnåtts inom exempelvis patientsäkerhetskultursfrågorna i medarbetarenkäten och utfallet för andel patienter i slutenvården som känner sig delaktiga i sin vård och behandling (87 procent) har ökat markant från förra årets mätning och klarar sjukhusets målnivå.

Uppmärksammad granskning av IVO

IVO har under året genomfört uppmärksammade granskningar av akutsjukvården i Sverige och utdelat skarp kritik till de flesta vårdgivare för bristande vårdplatstillgång. Södersjukhuset har haft ett stort fokus på de akuta flödena med många aktiviteter inom samtliga enheter med syftet att minska vårdtiderna på akuten.

Den största utmaningen lokalt och nationellt är att upprätthålla en trygg och säker bemanning. Rekrytering, fortbildning, handledning och kompetenshöjande utbildningsaktiviteter sker kontinuerligt på Södersjukhuset. Särskilda seminarier har genomförts i syfte att minska korttidssjukfrånvaro. Ett kvarstannande på 68 procent för sjuksköterskor är tillfredsställande.

Sjukhusets ledningsgrupp har beslutat att alla chefer ska genomgå Socialstyrelsens e-utbildning Säker vård.

Medarbetarna gör det möjligt

Det är naturligtvis tack vare alla engagerade medarbetare och chefers ambitiösa arbete som sjukhuset har nått fina resultat. Sjukhuset har gång efter gång ställt om i pandemivågorna och det är imponerande att se hur snabbt sjukhuset kan ställa om när situationen kräver det. Arbetet för en säker och trygg vård får aldrig upphöra.

Anneli Lennberg, chefsjuksköterska
Annelie Liljegren, chefläkare
Sven Klaesson, chefläkare

Här kan du läsa Södersjukhusets patientsäkerhetsberättelse i sin helhet (pdf, 2 MB).