Hoppa till huvudinnehållet

Sös-chef nominerad till internationell utmärkelse

Thorleif Rosander, vårdchef på IVA, är nominerad till ett pris för gott ledarskap under pandemin. Det är ICN, International Council of Nurses, som delar ut priset. – Jag vill verkligen betona att vi har gjort det här tillsammans, säger Thorleif.

Bilden ovan: (Från vänster) Thorleif Rosander tillsammans med kollegorna Martin Karlsson och Carolina Pernsköld. Foto: Fotogruppen Sös

Priset kommer att delas ut under ICNs kongress 2-4 november, som är digital i år.

Vad har varit de största utmaningarna för ditt eget ledarskap under pandemin?

– Det har varit olika utmaningar beroende på vilken våg vi har varit i. I första vågen var ju utmaningen i första hand att få till en intensivvårdsavdelning, efter det vi hade flyttat, att få till en bemanning, skyddsklädsel och acceptabla vårdplatser med tillhörande medicinisk utrustning så att medarbetarna hade en chans att kunna vårda och utföra sitt arbete.

– En utmaning var också att få till så att alla medarbetare fick all den information som gjorde att de var uppdaterade på den rådande situationen, vilket var och är viktigt för mig, att vara så transparent som det bara är görligt.

– I andra vågen försökte vi rätta upp de misstag vi gjorde i första vågen, utmaningen i andra vågen var att kunna stötta, "ta hand om" en uttröttad personal, där flera ur personalgruppen inte mådde så bra. Gjorde vi allt som stod i vår makt? Tog vi till alla de redskap som stod till buds? Flera frågeställningar som dyker upp hos en, nu i efterhand.

– Vi hann aldrig riktigt ur andra vågen innan vi var inne i tredje vågen. Det innebar att medarbetarna inte hade någon möjlighet att komma ner till någon normal verksamhet. Det innebar att upplevelsen och känslan från andra vågen bara förstärktes ytterligare, det vill säga en uttröttad personal. Trots det uppträder personalen så professionellt och tar hand om våra patienter på bästa sätt. Trots att alla är trötta och ganska slitna så står man upp för varandra och bedriver ett stort kollegialt stöd till och mot varandra.

– Jag vill verkligen betona att vi har gjort detta tillsammans, jag har en fantastisk personal, mycket kompetenta vårdenhetschefer. Jag har själv ett stort stöd av min chef, sektionschefen på IVA, ja alla som sitter i klinikledningen har ställt upp och stöttat och bidragit.

Krävs det några specifika ledaregenskaper när man leder just verksamhet inom sjukvård?

– Nej, det tror jag inte. Det viktigaste tror jag är att man ska tycka om att arbeta med människor. Att ha en vilja att driva verksamhet framåt och få medarbetarna att växa i sin organisation.

Vad tror du är viktigast för att Södersjukhuset ska kunna utveckla fler duktiga ledare?

– Jag tror på det konceptet som Södersjukhuset har tagit fram och synliggjort, exempelvis när det gäller utbildning/fortbildning. Förutom den interna chefsutbildningen som man tillhandahåller för alla nya chefer så finns det regelbunden fortbildning för äldre chefer. Som chef är man då alltid uppdaterad med det senaste. En del utbildningar kanske till och med bör vara obligatoriska, till exempel UGL, utveckling av grupp och ledare.

– Jag tycker vi bör fortsätta med chefsinformationen som ges idag. Alla chefer får samma information att förhålla sig till. Att det finns en transparens mellan sjukhusledningen och cheferna "ute på golvet" skapar tillit. Men vi behöver också som chefer/ledare ha krav på oss för att utvecklas. Det skulle kunna vara en del av målbilden i medarbetarsamtalen.

Vad vill du själv utveckla i ditt eget ledarskap?

– Jag tror att min styrka som chef är att jag är en närvarande chef och har en tillit till mina medarbetare. Jag skulle vilja förstärka detta ännu mer. Att få medarbetare att växa, genom att delegera, ge förtroende, är för mig viktiga faktorer i mitt ledarskap. För mig är det viktigt att skapa tillit och ett öppet, tillåtande klimat. Då kan medarbetarna känna sig trygga och kan utveckla sin profession och blir sedda.

– Som chef och i min roll är det att skapa förutsättningar och ge mina medarbetare verktyg för att utveckla hälso- och sjukvården. Att lyfta fram medarbetare men också att ställa krav och backa upp är en del i mitt ledarskap. Att våga tänka nytt, våga testa och backa om det inte blev bra. Det är ett klimat som man måste få till för att möjliggöra en utveckling av vården och att medarbetare inte ser det som ett misslyckande. Att driva förändringsarbete är att se möjligheter och via arbetssätt och processuppläggning skapa förutsättningar för medarbetare att möjliggöra ett genomförande.

– Viktigt för mig är också att jag i min roll är inspirerande och skapar möjlighet att förbättra resultat/kvalitetssiffror genom att våra förbättringsgrupper är självbestämmande. Att vara lyhörd för mina medarbetare och att vi är ett team och tillsammans driver vi vården framåt.

Thorleif porträtt.jpg
Thorleif Rosander

Foto: Torkel Ekqvist Fotogruppen Sös