Hoppa till huvudinnehållet

Sös ledande i Sverige på minimalinvasiva livmoderoperationer

På drygt sex år har Södersjukhuset blivit ledande i Sverige på miminalinvasiva livmoderoperationer och ligger i framkant internationellt. Ett fokuserat samarbete och utveckling av robotkirurgin ligger bakom framgången.

På Kvinnokliniken på Södersjukhuset har den öppna kirurgin vid livmoderoperationer minskat väsentligt. Metoden användes tidigare vid 80% av operationerna, medan det idag endast rör omkring 5% av patienterna. Motsvarande siffra för hela Sverige är 50%.

Utvecklingen är ett resultat av ett tvärprofessionellt samarbete mellan Kvinnokliniken, anestesikliniken, urologen och nedre GI-sektionen på kirurgen. Idag används robotkirurgi istället för den öppna kirurgin, i allt större utsträckning.

För överläkaren Malin Brunes, som varit drivande i projektet sedan 2013, är den kanske största vinsten att träffa kvinnorna på morgonen efter operationen. Tidigare var det vanligt med sängliggande medtagna patienter.

– Idag möter jag ofta personer som sitter upp med en kopp kaffe i handen, påklädda och redo att åka hem. Som smärtstillande kan de använda vanliga smärtstillande istället för morfin. Det är fantastiskt, säger Malin Brunes.

Vinsterna är många – för alla inblandade

I takt med att antalet öppna livmoderoperationer minskat har fördelarna med utvecklingsarbetet synliggjorts. Patienternas sjukskrivningstid har minskat från 4-5 veckor till 2-3 veckor. Operations- och salstid har minskat.

– Patienterna blöder också mindre och har färre komplikationer än tidigare, säger Malin Brunes.

Dessutom har patienternas vårdtid efter operationen minskat, och i början av mars i år skickades de första dagkirurgiska patienterna hem redan samma dag. Något som innebar en avlastning för slutenvården under pandemin. Just nu genomförs omkring 30% av operationerna inom ramen för det dagkirurgiska arbetet. Nästa mål är att dagkirurgin ska omfatta 50% av samtliga livmoderoperationer.

Arbetet har också gjort att nyttjandegraden för roboten som används vid operationerna ligger långt över snittet i Sverige. Idag har man gått från två operationer per dag till tre. Ett stort steg som kunde göras bland annat med stöd av en amerikansk robotkirurg.

Kvalitetsuppföljning och forskning viktig framgångsfaktor

En nyckelfaktor för att nå framgångarna har varit att noggrant följa statistiken kring hur verksamheten har utvecklats. Det har bland annat gjort att fungerande profylax idag används för att förebygga infektioner hos patienter. Det har också bedrivits ett aktivt forskningsarbete för att få evidensstöd i arbetet.

Idag ökas svårighetsgraden i operationerna successivt. Idag erbjuds avancerad framfallskirurgi och unga kvinnor med framfall av livmodern kan idag erbjudas hjälp med minimalinvasiv teknik enligt internationella rekommendationer vilket tidigare inte kunnat erbjudas kvinnor på Södersjukhuset.