Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Åtgärder för bättre omhändertagande på Södersjukhusets akutmottagning

Vid en tillsyn på akutmottagningen i mars 2017 påpekade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brister i omvårdnaden av de patienter som vistades på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Nu redovisar Södersjukhuset till IVO vilka åtgärder som planeras och vilka åtgärder som har vidtagits under året.

– Det allra viktigaste är att minimera tiden som patienter vistas på akutmottagningen efter att vi har beslutat att patienten ska läggas in på en vårdavdelning, säger Eva Östblom, chefläkare på Södersjukhuset.

– Vi arbetar intensivt för att kunna öppna fler vårdplatser, vi undersöker bland annat möjligheterna att öka samarbetet om vårdplatser mellan våra verksamhetsområden. Vi utreder även möjligheten att öppna en ny eftervårdsavdelning, säger Eva Östblom.

Omvårdnad, mat, dryck och läkemedel

För att öka tryggheten och säkerheten för de patienter som trots allt får vänta på en vårdplats på akutmottagningen har sjukhuset tagit fram en ny riktlinje kring hanteringen av läkemedel.

– Medarbetare på akutmottagningen ska hantera och beställa läkemedel så att behandling av kan påbörjas redan på akuten. Vi planerar även att förstärka med medarbetare som ska fokusera specifikt på omvårdnaden, som att tillhandahålla mat och dryck och hålla större uppsikt över våra patienter, säger Eva Östblom.

– Vi kommer också se över tillgången på sängar så att patienter som får vänta länge får vila i en säng istället för på en brits, säger Eva Östblom.

Korta fakta

Till Södersjukhusets akutmottagning söker varje dygn cirka 300 personer för akut vård. En tredjedel av patienterna läggs in på en avdelning för vidare behandling.Den största orsaken till lång väntan på akutmottagningen är brist på vårdplatser inne på sjukhuset.I mars 2017 gjorde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsyn av patientsäkerheten i samband med övergången mellan somatisk akutmottagning och vårdplats i slutenvå

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se