Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Stoppa blödningen ska få fler att rädda liv

Visionen är att fler i samhället ska veta hur man stoppar en stor blödning, våga ingripa och rädda liv. Som ett första steg har nu sex instruktörer utbildats på Sös. Följ med till Sös bergrum och lär dig hjälpa en svårt skadad.

Bland förband, dockor och flaskor med syntetiskt blod står sex blivande instruktörer från Sös akutmottagning och Utbildningscenter och lyssnar uppmärksamt. Stämningen är bra i de annars lite kyliga och råa utbildningslokalerna i Södersjukhusets bergrum.

Huvudinstruktören Oskar Sandqvist går igenom moment för moment. Till vardags är han narkos- och intensivvårdssjuksköterska på helikoptern i Uppsala men han jobbar även deltid inom försvaret. Det är där han är kollega med narkosläkaren Jacob Broms från Sös. Jacob är en av initiativtagarna till att utbildningen Stoppa blödningen nu startar här, och den som tagit hit Oskar idag.

- Jag och Oskar tyckte metoden vi använder inom försvaret är så bra och enkel att vi ville sprida den till fler. Kan du som är först på plats vid en skadad stoppa en stor blödning räddar vi liv. Idag sker onödiga dödsfall när så få vet hur de ska göra. Det vill vi ändra på. Att vi i vården vet är ett första steg, säger Jacob som också sitter med i Sös traumaråd.

Jacob Broms

Har inte vårdpersonalen fått lära sig stoppa en stor blödning under sin utbildning?
- Jo men verktygen och modellen som används har ändrats de senaste åren. Vi möter heller inte dessa patienter så ofta. I de flesta fall har ambulanspersonalen fått stopp på blödningen innan patienten når sjukhus, annars hade inte patienten överlevt. Har du en stor blödning i en av kroppens större artärer dör du inom några få minuter.

- Men det händer att patienterna själva tar sig direkt till akuten. Då får vi inte tveka när vi hamnar i en akut situation. Det är också värdefullt att vi känner oss säkra och kan ingripa när vi rör oss ute i samhället.

Hur vanligt är det att traumapatienter blöder mycket?
- I Sverige dör ungefär 3000 personer varje år av trauma, alltså av en större fysisk skada som orsakats genom olycka eller annat yttre våld. Mer än hälften dör innan de når sjukhus. I åldersgruppen 15–45 år är trauma den vanligaste dödsorsaken. Och hela 20 % av traumapatienterna dör enligt internationell statistik till följd av en stor blödning. Vi vill få ner den siffran. Södersjukhuset är Sveriges näst största traumasjukhus i Sverige, efter Karolinska Universitetssjukhuset, sett till patientvolym. Vi tar emot närmare tusen traumafall varje år. Under Covid-året 2020 var det något färre, 840 traumafall.

Hur tänker ni att dödssiffran kan minskas?
- Ett sätt är förstås prevention av olika slag för att undvika att trauman uppstår. Det kan handla om allt från att sänka hastigheterna på vägar till att som i Sverige inte tillåta vapenhandel.

- Ett annat sätt är att utbilda så att fler vågar ingripa. För att få stopp på en stor blödning är relativt enkelt, om du vet hur du gör. Grupper som vore extra värdefullt att utbilda är till exempel väktare, räddningstjänst och taxichaufförer. Personer som rör sig ute i samhället och ofta kan vara först på plats vid den skadade. Men vår vision är att även privatpersoner ska kunna hjälpa till innan ambulans är på plats. Det är få saker som du kan göra som förvärrar situationen.

- När pandemin är över och vi inte längre har besöksförbud på Sös vill vi också ordna temadagar där besökare och andra som vill kan komma och träna hos oss.


Hur stoppar jag en stor blödning? 

1. Identifiera en farlig blödning
Det viktigaste först är att kunna se när det är en farligt stor blödning. Är blodpölen större än en tallrik eller mer än en halv läskburk? Rinner det blod? Är personens kläder indränkta i blod? Stämmer något av detta är det en farlig blödning.

2. Lägg tryck på såret
Lägg ett så hårt tryck du kan med händerna på såret. Har du inga skyddshandskar kan du lägga ett tyg, till exempel en handduk eller halsduk, mellan dina händer och den skadade. Håll trycket i 10 minuter.

Utbildningsledare Christian Åslund från Utbildningscenter var en av dem som gick instruktörskursen. Tillsammans med Jacob Broms tog han initiativet att starta Stoppa blödningen-utbildningen på Sös. 


3. Lägg personen som blöder rätt
Du ska inte förflytta en person som blöder kraftigt. Låt personen ligga ner, och om det är ett ben eller en arm som blöder, ha den kroppsdelen i högläge.


4. Var blöder det? Lägg eventuellt ett avsnörande förband
Är såret på armar eller ben ska du lägga ett avsnörande förband. Här har användandet av tourniqueter systematiserats de senaste åren.En tourniquet är ett plastband med kardborre som har en hävstång i form av en platspinne fäst till sig. Hävstången hjälper dig att kunna dra åt tillräckligt hårt.

Men har du ingen tourniquet, försök dra åt med det du har. Tourniqueter finns nu i alla ambulanser och på sjukhus.

Jacobs och hans kollegors förhoppning är att det i framtiden ska finnas stoppa blödningen-kit utplacerade lite här och var på stan, som det finns med hjärtstartare idag. Kittet kunde innehålla en tourniquet, plasthandskar och blodstillande förband.

5. Packa såret
Har du en mindre tygbit, eller ännu hellre ett blodstillande förband, packa in det i såret. Här finns det ett speciellt sätt att packa på, men det är bättre att göra något än inget.

Sjuksköterskan Sule Özkardes från akutmottagningen var också en av deltagarna. 

Att packa såret med ett blodstillande förband hjälper till att stoppa blodflödet. Lyckligtvis är det bara en övning den här gången, med attrapp som ska föreställa en kroppsdel och syntetiskt fejkblod som den röda vätskan.

 

Så ska Stoppa blödningen-utbildning spridas på Sös

Grundutbildningen Stoppa blödningen som instruktörerna kommer hålla är kostnadsfri. Utbildningen tar 2-3 timmar och sker:
• för akutmottagningens medarbetare på akutmottagningen med start i juni.
• för medarbetare som går kurserna TNCC, ATLS och PHTLS (akut omhändertagande) som Utbildningscenter håller, med start i höst. Utbildningscenters målsättning är också att kunna erbjuda grundutbildningen Stoppa blödningen till verksamheter på sjukhuset som är intresserade.

Nationell kampanj i USA
Att gemene man ska lära sig stoppa blödningar är från början ett amerikanskt initiativ. I USA är maj för tredje året i rad utnämnd till en nationell Stoppa blödningen-månad. 

I Sverige har Katastrofmedicinskt centrum i Linköping haft uppdraget att översätta det amerikanska upplägget till svenska premisser. Men pandemin har försenat kampanjarbetet.

Den svenska logotypen för kampanjen Stoppa blödningen.

Frågor?
Har du frågor om de kunskapsspridande insatserna eller utbildningen Stoppa blödningen, kontakta Jacob Broms (jacob.broms@sll.se) eller Christian Åslund (christian.aslund@sll.se).

Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös