Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Stort anslag för strålstudie till Sös onkologklinik

Strålbehandlingen på Södersjukhusets onkologklinik blir svenskt huvudcenter i en internationell klinisk strålningsstudie, STAR-TReC. Detta tack vare ett anslag från Cancerfonden, som tilldelats överläkare Pehr Lind på onkologkliniken.

Strålprojektet STAR-TReC* tilldelades 8:e november 8 miljoner i stöd från Cancerfonden under 2023-2026. Stödet möjliggör svenskt deltagande i denna internationella studie, som bedrivs i samverkan med drygt 30 st engelska, holländska, danska och belgiska centra. Onkologkliniken på Södersjukhuset är nationellt koordinerande center för studien, som genomförs i tätt samarbete med kirurg-, röntgen- och patologikliniker i Stockholm.

Syftet med projektet är att bevisa att onkologisk behandling, (kemo-) radioterapi, och noggrann uppföljning kan ersätta stor biverkningsbehäftad bäckenkirurgi vid tidig ändtarmscancer. I forskningsgruppen ingår ett flertal professioner med bland annat strålfysiker, strålläkare och dosplanerare.

– Det är fantastiskt roligt att Cancerfonden stöder denna internationella, kliniska strålstudie och att Strålenheten på Södersjukhuset är svenskt huvudcenter, säger överläkare Pehr Lind, docent/universitetslektor vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, KI SÖS.

Pehr Lindh.jpg
Pehr Lind, överläkare på Sös onkologiklinik. Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös.

– Kirurgiklinikerna på Södersjukhuset, Karolinska Solna, och Sahlgrenska är också viktiga samarbetspartner i detta projekt. Genom generösa bidrag från givare till Cancerfonden, så hoppas jag att vi kan utöka antalet deltagande svenska regioncentra att inkludera också Uppsala och Lund.

”En chans att förbättra vården för patienterna”

Att behandlingen planeras och ges enligt studiens riktlinjer kommer sjukhusfysikergruppen tillsammans med sjuksköterskegruppen på Strålbehandlingen att ansvara för. Albert Siegbahn är chefsfysiker på Strålbehandlingen, och så här tänker han om projektet:

– Det är inte så ofta vi driver kliniska strålstudier här på Södersjukhuset. I vanliga fall arbetar vi mer med att se till att strålningsbehandlingen ges enligt fastställda protokoll. Här får vi chansen att vara med och leda utvecklingen i ett projekt som handlar om att förbättra vården för patienterna på ett tydligt sätt. Så vi tycker att det ska bli spännande och intressant att få arbeta med detta.

Albert-liggande.jpg
Albert Siegbahn, enhetschef och chefsfysiker på Strålbehandlingen. Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös.

*) STAR-TReC står för "Can we Save the rectum by Watchful waiting or TransAnal microsurgery following (chemo)Radiotherapy versus Total mesorectal excision for early Rectal Cancer?"

På toppbilden, från vänster: FoU-ssk Katja Grönros, sjukhusfysiker Linda Dagertun, dosimetrist Marc-Nicolei Hechler-Rother, enhetschef Albert Siegbahn, sjukhusfysiker Emil Fredén, Pehr Lind och Cecilia Lagerbäck, överläkare