Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Stort intresse för hiv-förebyggande medicinering i Stockholm

Det har gått knappt två månader sedan Venhälsan på Södersjukhuset började skriva ut PrEP, ett hiv-förebyggande läkemedel, till män som har sex med män. – Intresset för PrEP har varit enormt, omkring 450 personer är i dagsläget uppskrivna på väntelistan säger Bo Hejdeman, överläkare på Venhälsan.

 PrEP är en anti-viral terapi som har förebyggande effekt. Personer som tar läkemedlet minskar risken för att få hiv vid sexuella kontakter.

– PrEP minskar risken för hiv vid oskyddat sex men det ger inte 100-procentigt skydd. Kondom är fortfarande det bästa sättet att skydda sig mot både hiv och ger samtidigt bra skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner som exempelvis klamydia, gonorré och syfilis, säger Bo Hejdeman.

Användningen av PrEP är utbredd i Europa och i Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten sedan 2017 att PrEP "bör erbjudas personer med kraftigt ökad risk". Exempel på högriskgrupper är män som har oskyddat sex med många olika män, män som köper sex utomlands, kvinnor som säljer sex och partners till missbrukare.

I Sverige har dock preparaten varit väldigt dyra, en månadsdos kostade tidigare närmare 7 000 kronor. I juli i år upphörde det tidigare patentet att gälla och priset sjönk rejält i takt med att generiska läkemedel introducerades på marknaden. Eftersom dessa dessutom nu är subventionerade av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket har det blivit möjligt för både sjukvården och användarna att börja använda PrEP till ett rimligt pris.

Skippar kondomen

Det stora intresset kan också förklaras av att många killar struntar i kondomen.

– Vi märker att framförallt yngre personer vet att hiv är lätt att behandla, och det gör att de skippar kondomen. En annan orsak kan vara det blivit allt vanligare att ta droger när man ska sex, vi kallar det för "kemsex", och är man påverkad så påverkas i sin tur riskbeteendet.

Den som söker till Venhälsan får först göra en självskattning som handlar om antal sexpartners, förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar, användning av droger och kondom. Läkaren gör sedan en individuell bedömning tillsammans med patienten med utgångspunkt från riskbeteende och säkerställer att inga medicinska kontraindikationer föreligger.

– Behovet av PrEP kan variera över tid för den enskilde individen. Bäst skyddseffekt får man om tabletten tas varje dag och rekommenderas därför i första hand. Ett alternativ är att ta en dubbel dos "on demand"  2 – 24 timmar före och därefter en tablett dagligen i två dagar efter riskfylld sex. Vilket sätt som är lämpligast för den enskilde diskuteras noggrant i samband med läkarbesöket, säger Bo Hejdeman.

Hittills har ett 80-tal personer påbörjat PrEP på Venhälsan.

­– Den som får PrEP ska också komma hit på regelbunden uppföljning, för samtal, biverkningsprover samt undersökning och provtagning för hiv och övriga könssjukdomar. Läkemedlen kan ge biverkningar och påverka andra läkemedel och tvärtom. PrEP är dessutom relativt nytt, så det kan komma ny information och det gäller att hålla sig uppdaterad.

Fakta Venhälsan och hiv

Venhälsan är Södersjukhusets mottagning för män som har sex med män som vill testa sig för könssjukdomar. På Södersjukhuset finns även en infektionsmottagning för patienter med hiv. I Sverige upptäcks varje år omkring 300 hiv-positiva, drygt två tredjedelar av dessa har smittats utomlands innan de flyttat till Sverige. Cirka 70 fall av nysmitta i Sverige konstaterades år 2017.

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se