Hoppa till huvudinnehållet

Angående SVT-rapportering om fusk

SVT rapporterar om att en klinik på Södersjukhuset under flera månader kontaktat patienter i syfte att få dem att frånsäga sig vårdgarantin. 

Enligt reportaget ska chefer ha pressat anställda att fuska för att sjukhuset ska slippa viten till Region Stockholm, trots att viteskravet togs bort 2020 i samband med pandemin.

– Uppgifterna som framkommer i rapporteringen är mycket allvarliga och ska utredas. Om det som framkommer stämmer är det oacceptabelt beteende och vi behöver vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet. Vi ska alltid föra korrekt statistik och registrera rätt uppgifter i alla våra system. Det är också viktigt att oegentligheter rapporteras i vår visselblåsarfunktion så att vi får kännedom om dem i tid innan det får allt för stora konsekvenser, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

Södersjukhuset kommer att kontakta patienter som kan ha berörts av detta. Patienter som har blivit kontaktade för att avsäga sig sin köplats uppmanas också att höra av sig till sjukhusets Patientvägledning, via 1177: https://www.1177.se/Stockholm/hitta-vard/kontaktkort/Sodersjukhuset-AB/