Hoppa till huvudinnehållet

Tobias Alfvén på Dagens Medicins maktlista

Tobias Alfvén, barnläkare på Sachsska barnsjukhuset, står på en gräsmatta bredvid ett blommande äppelträd.
Barnläkaren Tobias Alfvén vill uppnå ett samhälle byggt för hälsa och ett friskare liv för fler människor. I sin strävan har han tagit sig an många roller vid sidan av läkarrollen: som forskare, i arbetet för FN och som ordförande i Svenska Läkaresällskapet. I början av sommaren hamnade han för andra gången på Dagens Medicins lista över makthavare i vården.

Listan publiceras varje år av tidskriften och rankar de hundra mäktigaste i vården. I topp tre finner vi socialminister Lena Hallengren (S), socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och socialdepartementets statssekreterare Maja Fjaestad (S). På topp tio hittar vi också Region Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M).

Tobias Alfvén, läkare på Sachsska barn och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset och docent i global hälsa vid KI, placerar sig på plats 29 i sin egenskap av ordförande i Svenska Läkaresällskapet vilket innebär att han klättrat från förra årets placering som nummer 45. I motiveringen från Dagens Medicin menar man att han syns och hörs mer och mer, skapar opinion och gör Läkaresällskapet relevant i debatten.

Betonar det gemensamma

Tobias Alfvén själv är ödmjuk inför att ha sitt namn tillsammans med vårdens höjdare och vill helst lyfta fram det gemensamma arbete som Svenska Läkaresällskapet gör.

- Jag ser det inte som att det handlar om mig som person, utan det är vad mina kollegor och jag i Läkaresällskapet har gjort tillsammans.

Vad tänker du om att hamna på en maktlista?

- Det viktigaste är inte om man är på en lista eller inte, utan när jag och mina kollegor engagerar oss ideellt handlar det om att vi vill vara med och påverka. Och för att påverka krävs det att någon lyssnar på en. Så platsen på listan visar att kollegor, makthavare och andra i samhället har hört vad vi tycker.

Tobias Alfvén har jobbat som läkare i 22 år och under 18 år har han varit anställd på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset. Redan när han gick sin läkarutbildning visste han att han även ville forska. Forskartiden lägger han på frågor om global barnhälsa och är inblandad i ett stort antal projekt vars övergripande mål är att minska dödlighet och sjuklighet bland barn. Detta har också varit syftet med hans arbete för FN i Vietnam och vid högkvarteret i Genève.

Stor bredd i sitt arbete

De olika rollerna ger en möjlighet att påverka samhället i en hälsosammare riktning, både i enskilda människors liv och på samhällsnivå.

- Det finns en röd tråd i mycket av det jag gör och det är att vi ska kunna leva och växa upp i ett hälsosamt samhälle med en god hälsa. När det gäller min forskning blir det ofta barnfokuset, medan inom Läkaresällskapet är det en stor bredd – hela människan från vaggan till graven.

Det blev inte minst tydligt under hans medverkan i olika seminarier under Almedalsveckan på Gotland i juli.

- Jag modererade tre och var med i ett tiotal seminarier. Där handlade det om allt från vård efter behov, klimatförändringar och hälsa, alkohol och cancer till precisionshälsa. Så det är en jättebredd.

Klättringen på maktlistan ser han som ett resultat av att Svenska Läkaresällskapet deltagit mer aktivt i debatten kring hälso- och sjukvården.

- Vi är mer ute i diskussionen och berättar om hur vi ser på hälso- och sjukvårdens frågor. Vi kommer med förslag och lösningar och tar fram faktabaserat underlag och blir en viktigare aktör inom hälso- och sjukvården.

Vill sätta hälsan i centrum

De främsta frågorna som föreningen driver nu inför valet är en förstärkt primärvård, fler vårdplatser på sjukhusen, mer forskning och fortbildning, vård efter behov och tillitsbaserad styrning. Dessutom finns en bonusfråga som är lite mer visionär och handlar om att bygga ett hälsosamt samhälle från grunden.

- Det handlar om att sätta hälsan i centrum för samhällsplaneringen. Där kommer det mer och mer evidens på att det är jätteviktigt till exempel i relation till kroniska sjukdomar. Det är mycket fokus på hållbara städer, men det viktigaste är kanske att bygga hälsosamma städer. Att man kan gå och cykla istället för att åka bil, att barnen kan röra på sig, att det finns parker, att man kan äta vettigt. Och då blir det hälsosamma ofta bra för miljön också.

Vad får dig att engagera dig?

- Det finns en vilja att vara med och förbättra och påverka när man har en möjlighet. Det är hoppingivande att man kan vara med och förändra. Att bara klaga på problemen kan bli väldigt destruktivt när man har en möjlighet att kanalisera det och göra någonting.

Foto: Johan Adelgren, fotogruppen Sös

Läs mer:
Maktlistan 2022: plats 11–50 - Dagens Medicin
Tobias Alfvén | Medarbetare (ki.se)