Hoppa till huvudinnehållet

Tobias Alfvén vill hjälpa sjuka barn - i hela världen

- Att få möta sjuka barn och deras föräldrar och försöka förstå varför de inte mår bra och sedan tillsammans med dem försöka bota dem är både spännande och utvecklande, säger Tobias Alfvén, barnläkare och vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

 

Varför är det viktigt att barnsjukvården arbetar globalt med hälsofrågorna?

- Fortfarande dör 5,6 miljoner barn före sin femte födelsedag varje år, de flesta på grund av sjukdomar som kan förebyggas eller botas med enkla medel, till exempel lunginflammation, diarré och malaria. Då kan vi inte sitta stilla och inte göra något. De senaste 25 åren har barnadödligheten halverats i världen. Vi har visat att vi kan göra något åt detta, då är det klart att vi måste fortsätta och intensifiera vårt arbete. Vi som arbetar inom barnsjukvården kan bidra och spela en stor roll.

- Samtidigt har vi mycket att vinna på att arbeta global även lokalt. Idag möter vi patienter från världens alla hörn, vi reser allt mer, och ser därför sjukdomar som vi kanske inte skulle känna igen om inte många av oss hade arbetat i andra länder. Vi har också mycket att lära av andra om hur vi kan förbättra vår barnsjukvård.

Hur bidrar Sachsska barn- och ungdomssjukhuset till arbetet för en global hälsa?

- Vi arbetar mycket med globala frågor, flera av oss medarbetare är involverade i forskningsprojekt i låginkomstländer, exempelvis i projekt kring bättre och enklare diagnostik av luftvägsinfektioner och hjärnhinneinflammationer i Uganda, handläggning av oklar feber i Etiopien och förbättrat omhändertagande av asfyxi i samband med födelsen i Uganda och Vietnam.

- Här hemma undervisar vi i global hälsa, bland att en kurs i akut obstetrik och omhändertagandet av det akut sjuka barnet i samband med födelsen tillsammans med kvinnokliniken för de läkare och sjuksköterskor som resa iväg och arbeta med Läkare utan gränser. Vi har också lett enveckors ST-kurser i global mödra- och barnhälsa.

Nämn ett mål som du tror världen kan uppnå inom en 30-årsperiod.

- Den extrema fattigdomen är utrotad och vi har lyckats med att halvera barnadödligheten ytterligare en gång.

Hur kan vi invånare i Stockholm bidra till att stärka den globala hälsan?

- Det är viktigt att vi har kunskap om globala frågor. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en bra startpunkt för att lära sig mer. Läs gärna Hans Roslings bok Factfulness. Vi påverkar vår omvärld genom vad vi äter, hur vi reser och i många andra val, även valet 9 september är viktigt.

Vad driver dig i ditt arbete som barnläkare och vice ordförande för Svenska läkaresällskapet?

- Att få möta sjuka barn och deras föräldrar och försöka förstå varför de inte mår bra och sedan tillsammans med dem försöka bota dem är både spännande och utvecklande. Förebygga ohälsa är också givande. Går det ha ett bättre yrke?

- I Svenska Läkaresällskapet finns ett nätverk av kloka och engagerade kollegor som vill förbättra hälso- och sjukvården, lokalt, nationellt och globalt. Att få vara med och driva dessa frågor som vice ordförande för Läkaresällskapet ser jag som en ära, och samtidigt något roligt och utmanande.

Se även intervjun med Tobias Alfvén om global hälsa, Svenska läkaresällskapet (Facebook)