Hoppa till huvudinnehållet

Tre Sös-projekt fick pengar från SLLs innovationsfond

Tre Sös-projekt fick pengar från SLLs Innovationsfond när årets första omgång innovationsprojekt i landstinget prisades. Stort grattis! Online-tjänsten Min operation ska ge tryggare och mer delaktiga patienter. Simulering av vårdmöten med normkritiska frågeställningar ska ge bättre vårdupplevelser. Och ett spelbaserat digitalt träningsprogram ska förbättra patientdiagnostiken.

1. Min operation - aktivering av patienter inför under och efter en ortopedisk operation

Ansvarig: Marie Sjöstedt, vårdenhetschef på avdelning 35E (ortopedoperation)

Genom online-tjänsten ”Min operation” som tas fram kommer patienter som ska genomgå en höft-, knä- eller ryggoperation på Sös, och få eftervård på avdelning 35E, få information och stöd genom hela sin patientresa. Från faserna ”förbered din operation” och ”på sjukhuset” till"återhämtning och träning" och "framtid".

- Tjänsten efterfrågas av många patienter och vi tror den kan bidra till att patienterna blir mer aktiva, delaktiga och trygga. Tjänsten kan också hjälpa medarbetarna att bättre förstå patientens resa. Så att verksamheten utgår mer från patientens behov än de egna processerna, säger ansvarig Marie Sjöstedt.


2. Normkritiskt verktyg för att förbättra mötet mellan patient och vårdpersonal - utveckling av interaktivt icke-kliniskt träningskoncept

Ansvarig: Pomme van Hoof, tjänstedesigner på Sös Innovation

I flera rapporter har WHO lyft frågan om att vården bör lägga ett större fokus på icke-kliniska aspekter (som till exempel bemötande) i mötet med patienter och anhöriga eftersom dessa aspekter tros vara lika viktiga för vårdupplevelsen som den kliniska vården. Genom ett samarbete med Kliniskt träningscenter på Sös, som har lång erfarenhet av kliniska teamträningar, ska simuleringsövningar med fokus på icke-kliniska aspekter tas fram i projektet.

- Målet är att ge medarbetarna möjlighet att reflektera kring dessa frågor och ta fram lösningar för hur interaktionen med olika patienter, med olika behov, kan utvecklas och förbättras. Något många medarbetare inte upplever att de får stöd för att göra idag, säger ansvarig Pomme van Hoof. 

Projektet bygger vidare på den analys som Sös Innovation startade tillsammans med Sös kvinnoklinik i maj 2018. Där fick medarbetare och patienter uttrycka och reflektera kring sina åsikter, tankar, behov och känslor kopplat till olika möten och upplevelser de haft i vården.


3. Gamebased learning and Artificial Intelligence for improved diagnosis in Ovarian Tumors

Ansvarig: Elisabeth Epstein, överläkare på verksamhetsområde Kvinnosjukvård/förlossning

Idag finns det en stor brist på läkare med erfarenhet och kompetens att bedöma komplicerade äggstocksförändringar. De flesta gynekologer träffar bara ett fåtal patienter med äggstockstumörer per år och har därför svårt att öka sin kompetens inom området. Genom detta projekt ska en mobilapp tas fram där läkarna kan träna på att bedöma om en äggstockstumör är elakartad eller inte (vilket styr vilken behandling patienten ska få).

Appen har ett spelbaserat träningsprogram med flera hundra ultraljudsbilder och kommer att utvärderas på en grupp läkare som är under specialistutbildning inom gynekologi. Ett annat mål med projektet är att utveckla en datoriserad bildanalys baserat på cirka 1000 högupplösta ultraljudsbilder. En första prototyp byggs på stillbilder, men tanken är att ta AI-stödet vidare så att det även blir möjligt att analysera 3D-volymer eller videoklipp.

- Idag saknas liknande hjälpmedel på marknaden och både appen och AI-användningen skulle kunna förbättra diagnostiken för patienter med äggstocksförändringar såväl nationellt som internationellt, säger ansvarig Elisabeth Epstein.

Det blir intressant att följa de tre projekten. Vi återkommer med resultat längre fram!