Hoppa till huvudinnehållet

Vårdläget på Södersjukhuset under jul- och nyårshelgen

Vårdläget på Södersjukhuset under jul- och nyårshelgen var inledningsvis som förväntat för perioden, men efter nyårshelgen blev läget ansträngt och kulminerade under trettonhelgen. Orsakerna till det är att sjukhuset tog emot många svårt sjuka patienter i kombination med en brist på vårdplatser då många patienter väntat länge på att få vård hos annan vårdgivare.

Fram till nyårshelgen var läget på Södersjukhuset som förväntat för perioden, dvs något högre belastning än normalt men något bättre än motsvarande period föregående år. Efter nyår och fram till trettonhelgen blev läget väldigt ansträngt på grund av flera faktorer. Södersjukhuset fick tillsammans med andra akutsjukhus ta emot fler svårt sjuka patienter på grund av IT-störningar på ett av regionens akutsjukhus. På Sös motsvarade det ökade patientantalet en hel vårdavdelning. Bristen på vårdplatser blev extra stor då väldigt få patienter kunde skrivas ut från sjukhuset. Från trettonhelgen sågs en påtaglig ökning av inneliggande patienter som väntade på uppföljande vård hos annan vårdgivare eller på insatser i hemmet. Detta medförde att patienter som var färdigvårdade på Sös inte kunde skrivas ut. I relation till det normala flödet med utskrivningar till annan vårdgivare så kunde bara cirka en tredjedel skrivas ut under dessa dagar.

Läget på Södersjukhuset har stabiliserats senaste dagarna. De flesta vårdavdelningarna har gått tillbaka till ordinarie bemanning och den planerade operationsverksamheten är igång igen. Effekten av det ansträngda läget kommer troligtvis att vara ytterligare några veckor eftersom det fortfarande är många patienter på sjukhuset som väntar på utskrivning.