Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Vårdutveckling live i Sös entréhall när Sös Innovation coachar studenter i tjänstedesign

Vet vi egentligen vad patienterna behöver? Med tjänstedesignsmetoder involverar vi våra patienter och närstående i utvecklingen av vården, så att vårdens tjänster även passar dem. Just nu coachar innovationsledare från Sös Innovation studenter på programmet Co-Up Lab i Sös entréhall. Under två dagar får studenterna träna tjänstedesignsmetodik och live jobba fram idéer för att utveckla vården, ihop med vårdens patienter, medarbetare och besökare.

- Kärnan i tjänstedesign handlar om att vi måste involvera patienter och deras närstående när vi utvecklar vården, så vi inte gör fel saker. Det är så lätt att vi som sjukhus sitter och tror att vi vet vad patienter och närstående tänker och behöver, men det är sällan som vår bild stämmer. Vi måste börja våga fråga, det behöver inte vara svårare än så. Vi har inte längre råd att utveckla fel saker eller lägga energi på det som inte behövs, säger Maria Stockhaus och Sebastian Törnfeldt på Sös Innovation - på plats i Sös entréhall.

Sös är regionens nod kring tjänstedesign

Vad är patienternas roll i framtidens vård? Hälso- och sjukvården genomgår just nu en stor transformation. Här är Södersjukhuset en viktig spelare i det nationella nätverket Experio Lab Sveriges arbete för en mer användardriven offentlig sektor. Södersjukhuset är också Region Stockholms kunskapsbas kring tjänstedesign och kan stötta medarbetare och verksamheter inom regionen i tjänstedesignsfrågor.

 

Tjänstedesign – metoder för bättre vård som sprider sig

Runt om på Södersjukhuset genomförs utvecklingsprojekt för bättre vård. Många medarbetare vill lära sig tjänstedesignsmetodiken och i mars i år hölls första kursen i tjänstedesign för sjukhusets anställda. En till kurs startar nästa vecka. Läs mer om tjänstedesign på Sös och vad kursdeltagarna i mars tog med sig från kursen.


Co-Up Lab incubation programme

Co-up Lab incubation programme får studenterna lära sig och träna tjänstedesignsmetodik och entreprenörskap. Programmet kombinerar föreläsningar med så kallade pop-up-innovationslab där studenterna live får jobba fram idéer för att utveckla vården ihop med vårdens patienter, medarbetare och besökare.

Och när pop-up-innovationslabbet nu är på Södersjukhuset (11-12 september) finns alltså medarbetare från Sös Innovation som coacher för studenterna. Studentteamen har också möjlighet att längre fram boka tid för rådgivning och bollning av sina idéer med Sös Innovation.

Förutom Södersjukhuset kommer studenternas pop-up-innovationslabb komma till Tekniska Muséet och Karolinska Institutets bibliotek på Campus Solna under hösten.

Programmet hålls av Unit for Bioentrepreneurship (UBE) vid Karolinska Institutet. Utbildningen är en del av ett EU-projekt inom det så kallade EIT Health: en kunskaps- och innovationssamverkan inrättad av European Institute for Innovation & Technology (EIT), ett oberoende EU-organ som inrättades 2008 för att främja innovation och entreprenörskap i hela Europa.