Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset stänger operationssalar på grund av ventilationsproblem

Bild på operationssal
Södersjukhuset stängde 7 operationssalar under slutet av vecka 45. Anledningen är att man konstaterat för höga partikelhalter, sannolikt orsakade av brister kopplade till salarnas takkonstruktion.

Mätningarna genomfördes under lördagsförmiddagen den 7 november, efter att tidigare rutinkontroller upptäckt ett ventilationsproblem vid en av operationssalarna. Vid inspektionen upptäcktes synliga mellanrum mellan takplattor i operationssalarna. Eftersom felen skulle kunna ha en påverkan på patientsäkerheten vid operationer togs ett beslut om att stänga 7 av sjukhusets 24 operationssalar.

På grund av de stängda operationssalarna har Södersjukhuset begränsad operationskapacitet och avgör från fall till fall vilka operationer som ändå kan utföras och vilka som behöver överföras till annan vårdgivare, eller planeras om.

Inspektionerna av operationssalarna fortsätter under måndagen den 9 november och fastighetsförvaltaren Locum planerar för åtgärder på både kort och lång sikt. Detta för att fastställa att salarna har en fullt fungerande och säker ventilation när de återigen tas i bruk. Sjukhuset arbetar också med att boka om de patienter som fått sina operationer inställda på grund av detta.


Vid frågor rörande verksamheten, ring Södersjukhusets presstjänst på 070-4841076

Vid frågor rörande lokalerna, ring Locums presstjänst på 010-482 0569