Hoppa till huvudinnehållet

Viktig-mottagningen ska ge gravida med kraftig övervikt ett bättre omhändertagande

Gravida med kraftig övervikt är idag en eftersatt grupp i den svenska förlossningsvården, säger överläkaren Eva Wiberg Itzel vid Södersjukhuset. Det vill hon ändra på. Nu får hennes projekt stöd av Region Stockholms Innovationsfond.

- Att vara gravid är en risk. Att vara gravid och överviktig är en ännu större risk. Alla kända komplikationer under graviditet är vanligare om du är överviktig, såsom havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes men också till exempel att barnet dör i livmodern. Idag brister förlossningsvården för dessa kvinnor i Sverige, säger Eva Wiberg Itzel och fortsätter:

- Med Viktig-mottagningen vill jag erbjuda gravida kvinnor som är kraftigt överviktiga en modern och bättre vård. En vård utan pekpinnar där de kan känna sig väl omhändertagna och få individanpassat stöd längs vägen. Mitt mål är inte att dessa kvinnor ska gå ner i vikt. Det finns det garanterat andra forum för. Utan mitt mål är att deras graviditeter och förlossningar ska kunna genomföras på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt, både för mamman och barnet.


Planering i god tid minskar riskerna

Andelen gravida med övervikt eller kraftig övervikt ökar i Sverige, liksom i många andra länder i västvärlden. Under 2019 förlöstes nästan 8000 kvinnor på Södersjukhusets förlossning. Av dessa var 130 kvinnor (1,5-2 procent) kraftigt överviktiga med ett BMI över 35. 

Det kanske inte låter som så många, men det är ett ökande antal och risken för varje kvinna är stor. Här behövs extra uppföljning och stöd under graviditeten och förlossningen poängterar Eva.

Eva Wiberg Itzel

- Men idag är det vanligt att dessa kvinnor plötsligt dyker upp på Sös i sen graviditet, utan att det finns en plan för vare sig graviditeten (till exempel eventuellt behov av blodförtunnande medel) eller för själva förlossningen.

- Att förlösa dessa kvinnor med kejsarsnitt är riskfyllt, både ur vår aspekt och anestesins. Samtidigt vill vi absolut inte hamna i ett akut läge under en vaginal förlossning, det är ännu farligare. Så det är en balansgång som kräver en noggrannare förlossningsplanering.

Därför startar nu Eva den så kallade Viktig-mottagningen, en specialistmottagning på Södersjukhuset, dit kvinnor med BMI över 35 i tidig graviditet ska kunna remitteras för ett bättre omhändertagande.

Under våren ska Eva ta fram bedömnings- och behandlingsriktlinjer för patientgruppen, det saknas helt idag. Sedan är förhoppningen att de första kvinnorna kan börja tas emot på mottagningen till hösten. Mottagningen blir en del av den vanliga specialistmödravården på Sös.

- I ett första steg kommer vi ta emot kvinnor med BMI över 35 som har valt Sös som förlossningsklinik, dvs. listat sig hos oss. Sedan får vi se om vi kan ta emot fler längre fram.


Så går det till på mottagningen – med inspiration från England

Vid första besöket på mottagningen kommer den gravida kvinnan att få träffa en i Viktig-mottagningens team av förlossningsläkare. En bedömning av hennes aktuella hälsotillstånd, medicinering och eventuella tidigare komplikationer kommer då göras utifrån ett konstruerat protokoll, liksom en enskild planering för kvinnans graviditet.

Ungefär en månad innan beräknad förlossning erbjuds den gravida kvinnan på nytt ett besök på mottagningen. Då träffar hon en anestesiolog och får en tydlig enskild plan för sin förlossning. Ska den till exempel ske vaginalt eller med operation?

Just att i god tid kunna bedöma riskerna för varje enskild gravid överviktig kvinna ser Eva som något mycket positivt. Inspiration till mottagningen har hon fått från några av de internationella projekt hon driver, bland annat i England.

- På sjukhuset St Georgies söder som London har de just öppnat en egen förlossningsenhet för kraftigt överviktiga kvinnor. Där är även själva lokalerna anpassade efter att du är större. Till exempel har de stora dörrhål, sängar som tål en högre vikt och kläder och instrument som passar stora kvinnor. Vi är inte riktigt där ännu. England har ju ett om möjligt ännu större problem med övervikt än vad vi i Sverige har. Men jag hoppas att vi ska kunna ta till oss mycket av denna kunskap som finns. Vissa av våra operationsbord på Sös klarar till exempel inte mer än 150 kilo.


Chat på nätet också på önskelistan

Längre fram skulle Eva också vilja få till ett sätt där de gravida kvinnorna enkelt och säkert kan chatta med mottagningen via nätet, men också få kontakt med varandra och utbyta erfarenheter, tankar och känslor.

- Överviktiga kvinnor söker statistiskt sett vård mer sällan än andra. Ofta beror det på att de känt sig illa behandlade av vården tidigare. Jag tror vi i vården vill väl, men har du inte tillräcklig kunskap om denna patientgrupps behov och risker kan det vara svårt att veta vad du ska göra. Och då kan det bli ett dåligt patientmöte. Det är det vi vill ändra på nu.


Eva Wiberg Itzel

Eva Wiberg Itzel är överläkare på förlossningen samt docent och lektor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) vid Karolinska Institutet.