Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Prisregn på Sös för en bättre vård!

Onsdag 18 november delades en rad priser ut till medarbetare i vården under Sös traumavecka (FoUUi-veckan 2021). Se och läs om vinnarna av Matts Halldin pris, Årets Sös:are, Årets AT-läkare, Bästa magisteruppsats, Sös Innovationspris och ST-priset för bästa förbättringsarbete. ST- och AT-läkarna gav också pris till årets handledare. Grattis alla vinnare!

Bakom många av priserna står Sös-föreningen Opuscula Medica som vill främja forskning, utveckling, utbildning och innovation.

Peter Gillgren_Matts Halldin pris_300px.jpg

Matts Halldin pris

- för betydelsefulla forskningsinsatser inom klinisk sjukvård

Vinnare: Peter Gillgren
Motivering: Peter Gillgren har snart i tre decennier arbetat för de kärlkirurgiska och allmänkirurgiska patienterna. Han leder forskargruppen SOSVASC med sjuksköterskor och läkare från kirurgkliniken och ortopedkliniken. Gruppen har bred fokus på kärlkirurgi, traumatologi, vårdvetenskap och sårvård. Peters forskargrupp har sedan starten över 5 år sedan publicerat över 100 artiklar med stöd av anslag från ALF, hjärt- och lungfonden och externa donationer. Vidare har Peter framgångsrikt drivit nationella och internationella samarbeten. Peter är ett föredöme med sitt patientfokus i den kliniska vardagen och inom forskningen. Detta sammantaget gör honom till en värdig pristagare till Mats Halldin pris 2021.

Karin Hildebrand_Årets Sösare_300px.jpg

Årets Sös:are

Vinnare: Karin Hildebrand
Motivering: Karin har under hela covid pandemin varit en utmärkt representant för sjukvården i allmänhet och Södersjukhuset i synnerhet. Hon har på ett empatisk, trovärdigt, klok och professionellt men ändå högst personligt sätt beskrivit situationen. Hennes förtjänstfulla ledarskap och insatser för patienter och personal är av världsklass. Karin är en synnerligen uppskattad kollega av alla som jobbar på IVA, oavsett position eller yrkeskategori. Hon är en sann förebild som Sösare!

Vera Perrin_Årets AT-läkare_300px.jpg

Årets AT-läkare

Vinnare: Vera Perrin
Motivering: Vera har uppvisat en stor mognad och klokhet, både i sin läkarroll, men också i sitt sätt att bidra till förbättringar för AT-organisationen. Hon är pragmatisk och lösningsorienterad och har som en av AT-läkarrepresentanterna i upprepade sammanhang företrätt AT-läkarnas intressen på ett balanserat och professionellt sätt. Hon har genom sin positiva attityd och vilja till förbättring personifierat det förändringsarbete som bedrivs och visat vilken kraft som finns hos AT-läkarna på Sös. Hon är en riktigt bra kollega och AT-läkare!

Marie Häggström och Angela Bjarnsten_Bästa magisteruppsats_300px.jpg

Bästa magisteruppsats

Vinnare: Marie Häggström och Angela Bjarnsten
Motivering
Maries och Angelas uppsats ”Första vågen - patienters minnen i samband med att ha intensivvårdats för covid-19” lyfter en aktuell och viktig fråga. De har själva arbetat med de svårast sjuka covid 19 patienterna på intensivvården under de nya förhållandena som pandemin inneburit. I deras tvärsnittsstudie har de samlat berättelser om minnen, upplevelser, mardrömmar och hallucinationer från patienter som vårdats för covid-19 på intensivvården. Resultaten kan beskrivas i fem kategorier; angripen och hindrad, syn och ljuduppleveler, andnöd och dödsångest, påminda om Covid-19 och samtal med närstående. Arbetet visar på den viktiga roll som intensivvårdssjuksköterskan har för att tidigt förebygga, identifiera och behandla delirium. Resultatet kommer att fungera som ett underlag för att förbättra omhändertagandet av patienter med Covid-19.

 

Anna Löwbeer Wester_Sös innovationspris_300px.jpg

Sös Innovationspris

Vinnare: Anna Löwbeer Wester
MotiveringFör hennes särskilt framgångsrika och uppmärksammade arbete med att ta fram flera innovationer samt att utveckla och implementera dessa på Sachsskas barnakut. Anna har långsiktigt byggt stabila processer och drivit värdeskapande aktiviteter tillsammans med flera andra aktörer både inom och utanför sjukhuset. Detta har inneburit också ett viktigt kulturarbete på akuten där personalen har involverats från start. Innovationerna har genererat nytta i form av minskad oro och förbättrat upplevelse samt gjort barnen mer delaktiga på lika villkor.

 

Mari Roël_ST priset förbättringsarbete_300px.jpg

ST-priset för bästa förbättringsarbete

Vinnare: Mari Roël
Motivering: Mari har lett förbättringsarbetet med att utveckla uppföljningen av långtidseffekter efter intensivvårdsbehandling av svår Covid-infektion på Södersjukhuset. Arbetet har genomförts i samarbete mellan olika verksamheter och professioner och givit värdefulla kunskaper inom ett helt nytt område. En gemensam journalmall för uppföljning har skapats vilket möjliggör systematik för fortsatt lärande inom detta område. Arbetet kan bidra till stor nytta för många patienter, både på Södersjukhuset och utanför.


Johannes Asplund_ST-handledare_300px.jpg

Årets ST-handledare

Vinnare: Johannes Asplund
Motivering:
Johannes är genuint intresserad av ST-läkarens kunnande och progress och han frågar aktivt vad jag som ST-läkare kan rent kirurgiskt, och vad jag därmed behöver träna på i operationssalen. Han sporrar inte bara ST-läkarens kirurgiska träning, utan också dennes vetenskapliga förhållningssätt, genom att name-droppa diverse aktuella studier som ST-läkaren bör känna till (dvs gå hem och läsa) för att vara ajour på området. Han är mycket pedagogisk i sitt sätt att resonera, och det är aldrig otydligt efter att ha konsulterar honom.

 

Årets AT-handledare

Vinnare: Gunnar Lindgren 
Motivering: Gunnar förgyller kirurgplaceringen med sitt härliga humör, humor och positiva sätt. Han visar oändligt engagemang i undervisning av oss nya läkarkollegor och är en förebild i patientbemötande. Gunnar är tydligt mån om att inkludera AT-läkare i arbetet. Han är pedagogisk och inbjudande - förklarar och lär ut och tar med AT-läkaren på op, mottagning och till spännande patienter han träffar som konsult. Han kommunicerar tydligt vad som förväntas av oss som AT-läkare och hjälper till med det som inte hinns med. Sist men inte minst sprider Gunnar ständig glädje var han än går.

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös