Hoppa till huvudinnehållet

Vinnarna av Opuscula Medicas priser 2022

Kollage av vinnarna av Opuscula medicas priser 2022
Idag delades en rad priser ut till medarbetare på Sös. Läs om vinnarna av Matts Halldin pris, Årets Sös:are, Sös innovationspris med flera. Grattis till er alla!

Bakom priserna står Sös-föreningen Opuscula Medica, som vill främja forskning, utveckling, utbildning och innovation. Sjukhusets ST- och AT-läkare delade också ut pris för bästa handledare.

 

Lena Swedberg Opuscula Medica prisutdelning 2022_0003.jpg

Matts Halldin pris

Lena Swedberg

Lena Swedberg är en eldsjäl inom klinisk pedagogik. Hon har genom sitt yrkesliv haft många olika pedagogiska uppdrag i kliniknära vård och på olika lärosäten. År 2018 startade hon KTC på Södertälje Sjukhus, som hon fortsatt leder målmedvetet och prestigelöst. Hon har i Sverige och andra länder arbetat på flertalet olika akut- och universitetssjukhus samt i privat sjukvård. Hon omsätter dessa värdefulla erfarenheter, perspektiv och kunskaper för att på ett stimulerande och idérikt sätt utveckla utbildningsinsatserna. Hennes engagemang för sjuksköterskeprogrammet har varit omfattande. I tillägg var hennes utbildningsinsatser under covid-pandemin imponerande då hon initierade och samordnade stora och viktiga utbildningsinsatser.

John Stjernlöf Opuscula Medica prisutdelning 2022_0007.jpg

Årets Sös:are

John Stjernlöv

Priset tilldelas en av Sös centrala röster som både verkar inom sjukhuset och för dem som behöver nå sjukhuset utifrån. Genom sin kunskap, personliga bemötande och värme bidrar John i växeln till en trygghet för medarbetare, patienter och anhöriga. I en tid av allt mer digitala lösningar sticker hans värme, vänlighet och humor ut för dem som han talar med och hjälper dagligen. Hans kunskap om Sös medarbetare, lokaler och organisation är unik - och utöver det så har han ofta tid över för ett vänligt och personligt samtal. John visar i sin yrkesroll och genom sin person i sann SÖS-anda att digitala lösningar aldrig kan ersätta värdet av mellanmänsklig kontakt!

Hanna Carr Opuscula Medica prisutdelning 2022_0010.jpg

Årets AT-läkare

Hanna Carr

Hanna har genom hög grad av entusiasm och målmedvetenhet varit högst bidragande till att driva igenom ett omfattande förbättringsarbete för AT-organisationen. Genom det har hon inte bara drivit sin egen professionella utveckling utan även alla andra AT-läkares i enlighet med SÖS värdegrund och mål. Hon har också fortlöpande haft kloka och balanserade förslag kring hur AT-läkarnas tjänstgöring kan göras bättre. Hanna är utöver det en ytterst kompetent AT-läkare och kollega.

Pernilla Calmerfalk Ephrem Opuscula Medica prisutdelning 2022_0016.jpg

Bästa magisteruppsats

Pernilla Calmerfalk Ephrem

Why do they come back. En retrospektiv studie över alla barn som fötts på Sös under en 3-måndersperiod och som återinlagts innan 30 dagars ålder på Sachsska barn – och ungdomssjukhuset. Ett viktigt arbete, med tydlig klinisk förankring, där resultatet visar på förbättringsområden för att kunna möta varje nyfött barn och familj med följsamhet och evidensbaserad vård.

Malin Brunes Opuscula Medica prisutdelning 2022_0012.jpg

Sös Innovationspris

Malin Brunes

Malin och hennes medarbetare har lett arbetet för att Sös ska bedriva uppdraget med nationell högspecialiserad vård av kvinnor med avancerad endometrios. Hon har starkt bidragit till att ta fram och införa effektiva och patientsäkra processer för att patienterna ska få korrekt diagnos och behandling i rätt tid. Med utvecklad teknologi i form av robotassisterad endometrioskirurgi och ultraljudsteknik samt tvärprofessionella team bidrar nu Sös till ett förbättrat omhändertagande för denna patiengrupp utifrån god och resurseffektiv vård.

Emmanuele Patti Opuscula Medica prisutdelning 2022_0018.jpg

ST-priset för bästa förbättringsarbete

Emmanuele Patti

Emmanuele har på ett exceptionellt sätt initierat och fullföljt ett förbättringsarbete kring den digitala arbetsmiljön på akuten. I samarbete med flera yrkesgrupper har flera förbättringar genomförts vilket lett till snabb inloggning i digitala vårdstöd, effektivisering av inläggningsprocessen och minskad arbetsbörda. Genom stort engagemang och nytänkande har administrationen minskats så att mer tid kan frigöras till patienterna. I tillägg finns goda förutsättningar för att förbättringen kan implementeras inom flertalet andra verksamhetsområden.

Gabriel Hanna Opuscula Medica prisutdelning 2022_0025.jpg

ST-priset för vetenskapligt arbete

Gabriel Hanna

Gabriel Hanna belönas för bästa vetenskapliga ST-arbete för sitt projekt kring lungförändringar vid covid-19. Särskilt har vetenskaplig metod och patientnytta beaktats. Samarbetsprojektet innebar en uppföljning 4-6 månader efter utskrivning av tidigare intensivvårdade patienter med covid-19. Ett utmärkt protokoll utarbetades för bedömning av kvarstående lungförändringar enligt ett poängsystem (CT-score). CT-score i kombination med lungfunktionsmätning har tydligt kommit patienter till nytta. Undersökningen som omfattade 86 patienter visade att ¾ hade lungförändringar vid uppföljning. Undersökningen är publicerad i tidskriften Clinical Respiratory Journal.

Ted Leinsköld Opuscula Medica prisutdelning 2022_0032.jpg

Årets AT-handledare

Ted Leinsköld

Ted är en fantastisk handledare och läkare som inspirerar med sin kunskap, engagemang och nyfikenhet. Han är mån om att alltid dela med sig av sin kunskap och får en att känna sig som en jämbördig och betydelsefull kollega. Han finns alltid tillgänglig för stöttning och kan på ett välavvägt och tryggt sätt tilldela ansvar och låta yngre kollegor resonera och komma fram till lösningar självständigt. Ted får oss AT-läkare att känna oss sedda och betydelsefulla och förgyller genom sin goda handledning kirurgplaceringen för oss alla!

 

Mats Karlsson Opuscula Medica prisutdelning 2022_0038.jpg

Årets ST-handledare

Mats Karlsson

En av stöttepelarna på medicinkliniken och gastrosektionen, robust och trygg, det är han. Besittare av kunskap, omtanke och medmänsklighet vilket genomsyrar hela hans arbetssätt. Att få arbeta med Mats är stimulerande, roligt och utvecklande. Hans nyfikenhet lika stark som ett barns och det smittar av sig. Inga frågor är för dumma, alla svar grundliga och undervisande. Han kämpar för en bättre arbetsmiljö, engagerar sig, står upp för sina kollegor. En av de bästa helt enkelt, och som ST-läkare är det en ynnest att få jobba tillsammans med och bli handledd av honom!

Foto: Torkel Ekqvist och Johan Adelgren Fotogruppen Sös