Hoppa till huvudinnehållet

Vinnare av Södersjukhusets kvalitetspris 2019: Vårdprocess Stroke

För trettonde året i rad delade Södersjukhuset ut Kvalitetspriset. I år gick det till Vårdprocess Stroke för deras arbete med att förbättra det akuta omhändertagandet för patienter med stroke. Genom snabbare behandlingsstart och ökad kompetens i vården förbättrar Södersjukhuset prognosen för fler strokepatienter.

Under torsdagen delades 2019 års Kvalitetspris ut för 13:e gången, och Vårdprocess Stroke kammade hem första platsen. Bitte Arnald, strokeledningssjuksköterska från sektionen för akut internmedicin/neurologi, tog emot priset av vd Mikael Runsiö:

– Jag känner mig stolt och rörd. Oana (Romanitan, specialist i neurologi och överläkare, reds. anm) - du skulle varit här och tagit emot priset tillsammans med mig!

Vinnare: Vårdprocess Stroke

För ett säkert och effektivt omhändertagande av strokepatienter krävs ett sömlöst och gott samarbete. Det kräver även bra kunskap om stroke i hela vårdkedjan eftersom det är en process som omfattar flera verksamhetsområden och vårdgivare. Vinnare av årets Kvalitetspris, Sektionen för akut internmedicin/neurologi, har med förbättringsarbetet Vårdprocess Stroke haft som mål:

  1. Minska den så kallade door-to-needle-tiden, vilket innebär att propplösande behandling till patienter med akut stroke kan ges snabbare efter att patienten kommit in genom sjukhusets dörrar.
  2. Öka andelen direktinläggningar och vård på strokeenhet.
  3. Öka kunskapen om symtom och behandling vid stroke hos alla som ingår i patientens vårdprocess.

Juryns nominering

Läser vi juryns motivering till årets Kvalitetspristagare, så kan vi inte annat än gratulera Vårdprocess Stroke-gänget till ett gott jobb:

Årets kvalitetspris tilldelas strokeprocessen för deras systematiska arbete med att förbättra det akuta omhändertagandet för patienter med stroke. Patienter med stroke är en av Södersjukhusets största patientgrupper och förbättringar för dem bidrar därmed starkt till att sjukhuset når missionen – att bli landets ledande akutsjukhus. 

Vårdprocess Stroke: resultat över tid

Om vi tittar lite närmare på resultaten man uppnått, så sticker den så kallade door to needle-tiden och andelen direktinläggningar på strokeenhet ut: alltså förbättrade resultat som har stor betydelse för patienters och närståendes liv.

Att behandlingsstart med propplösande medicin, trombolys, i genomsnitt ges till patienterna 17 minuter tidigare än förut innebär att drygt 32 miljoner hjärnceller hos patienten kan räddas.


* Siffran 19 minuter är inte baserad på hela första kvartalet 2019, utan på ”strokespårtestet” (direkt från ambulans till röntgen) som genomfördes i februari, då mediantiden var 19 minuter (som kortast sju minuter).

Andra projekt/förbättringsarbeten nominerade till årets kvalitetspris

Vi säger även grattis till de två andra nominerade förbättringsarbetena:

  • Neonatalvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i samarbete med Obstetriken, Kvinnosjukvård och förlossning: Minimera separation av nyfött barn med neonatal andningsstörning och dess moder
  • Pacemaker- och arytmienheten, Kardiologi: Införande av peroperativ pacemakerkontroll i syfte att minska antalet komplikationer

Om Sös Kvalitetpris

För att stimulera uppföljning av resultat i vården och ett kontinuerligt förbättringsarbete med patientens bästa i fokus har Södersjukhuset ett eget kvalitetspris, som delades ut första gången 2006.

Priset delas ut en gång per år och är max 50 000 kronor om priset går till en större enhet. Prispengarna ska användas för att stärka det fortsatta kvalitetsarbetet inom enheten eller vårdprocessen, genom studiebesök, utbildning eller konferens.

Priset går till den enhet eller vårdprocess som varit mest framgångsrik i sitt kvalitetsarbete under det gångna året.