Hoppa till huvudinnehållet

Vinnarna av Opuscula Medicas priser 2023

bildcollage av fem porträttbilder av vinnare med diplom och blommar
Nu har årets vinnare av Opuscula Medicas priser för 2023 delats ut.

Bakom priserna står Sös-föreningen Opuscula Medica, som vill främja forskning, utveckling, utbildning och innovation och verka för sjukhusandan, det som också brukar kallas Sös-andan. Sjukhusets ST- och AT-läkare har också delat ut pris för bästa handledare.

Matts Halldin-Pris 2023 Charlotte Thålin

Charlotte Thålin får priset för betydelsefulla forskningsinsatser inom klinisk sjukvård. För sina insatser inom COMMUNITY-studien (COVID-19 Immunity). Studien har bland annat bidragit till viktig kunskap om kopplingen mellan COVID och trombos, hur genomgången infektion påverkar vaccinsvar och vikten av antikroppar i luftvägarna. Resultaten från studien har sammanställts i över 30 vetenskapliga artiklar och har fått stor uppmärksamhet. Projektet har lett till positiva följdeffekter för den kliniska forskningen på Danderyds sjukhus samt gett upphov till flera internationella samarbeten. Som ansvarig forskare i studien, har Charlotte Thålin gjort ett fantastiskt arbete i detta stora forskningsprojekt.

Årets SöS:are 2023 Ellinor Linde Blidegård

Med mångårig erfarenhet som sjuksköterska och enhetsledare på akuten har Ellinor de senaste åren gett allt i sin roll som beredskapssamordnare. Med stort kunnande och engagemang har hon hållit i och hållit ut genom många svåra utmaningar, inte minst under pandemin. Hon är trygg, prestigelös, lojal och ett viktigt stöd för alla när det verkligen gäller! Ellinor är en mycket uppskattad kollega som alltid är mån om att alla andra mår bra och trivs på jobbet och är verkligen en mycket god ambassadör för Sös-andan!

Pris för bästa AT-läkare 2023 Fanny Nordlund

Fanny har under sin tid på Sös utmärkt sig i sitt kliniska arbete. Hennes kollegor lyfter fram hennes ödmjukhet, arbetskapacitet och nyfikenhet; och hon utmärker sig som en synnerligen kompetent yngre kollega. Hon verkar i det tysta genom sitt lugna och förtroendeingivande sätt men med patienten först och respekt för individen. Fanny arbetar verkligen utefter SÖS värdegrund och tilldelas Årets AT-läkare 2023.

Innovationspris 2023 Victor Westergren och Venhälsan

Venhälsan tilldelas innovationspriset för projektet med egenprovtagning, vars syfte varit att sänka tröskeln till STI-testning samt öka tillgänglighet och patientdelaktighet. Patienterna har på ett föredömligt sätt engagerats i den egna diagnostiken och bland annat kunnat beställa prover själva digitalt. Provsvar erhålls automatiskt via 1177 med skräddarsydda kommentarer och information. Egenprovtagningen har visat sig frigöra resurser och därmed ge en rättvisare fördelning av resurser utifrån vårdbehov. Projektet är bra exempel på hur tekniska lösningar och patienternas medskapande kan användas för att effektivt tillgodose olika typer av behov.

Bästa Magisteruppsats 2023 Linda Nymark

För sitt arbete "Samstämmighet i bedömning av sväljfunktion efter extubation mätt med screeninginstrumentet The Gugging Swallowing Screen - GUSS IVA." Linda har med sitt arbete bidragit till att förbättra omvårdnaden inom intensivvården. Denna delstudie till en multicenterstudie, utvärderar interbedömarreliabiliteten hos ett screeningsinstrument avsett att utvärdera sväljningsfunktionen hos patienter efter extubation. Denna insats har visat värdefull information och bidragit till dess validering. Resultaten från hennes arbete har öppnat dörren för sjuksköterskor att i framtiden använda GUSS IVA som ett hjälpmedel för att erbjuda den bästa möjliga omvårdnaden till patienter med sväljningsproblem.

Bästa ST-vetenskapligt arbete 2023 Louise Persson

Louise Persson tilldelas priset för sin uppsats inom ortopedisk kirurgi - “Spinal Surgery and the Risk of Reoperation after Total Hip Arthroplasty”. Arbetet som är baserat på Svenska kvalitetsregister beskriver en ökad risk för reoperation av höftledsprotes om man tidigare har opererats pga spinal stenos. Louise uppvisar en stor mognad i hur hon har hanterat flera register, samt använt flera statistiska metoder för att bevisa sambandet. Kanske viktigast, så uppvisar hon en stor mognad i diskussionen, dvs reflexionen över sina resultat som hon diskuterar i ett mekanistiskt sammanhang. Sammantaget har arbetet stora kvaliteter och förtjänar därmed ytterligare uppmärksamhet, inte bara på Södersjukhuset utan inom hela den ortopediska världen.

ST-rådets pris för bästa ST-handledare 2023 Chikako Suzuki

Chikako Suzuki, Röntgenkliniken vet allt och är alltid beredd att undervisa och är ett vandrande uppslagsverk med strålande humör. Trots sin enorma kunskap inom ämnet har hon en ödmjuk framtoning och tvekar inte att erkänna när även hon tycker att något är svårt. Hon är en pedagog av rang och en oerhörd tillgång till kliniken - såväl till nyblivna ST-läkare som erfarna överläkare. Hon blir jagad av många med diverse frågor men finner alltid tid att vara behjälplig, även när hon kanske egentligen inte har tiden över. Slutligen ser hon till att allas blodsockernivå aldrig behöver falla till för låga nivåer.

Bästa AT-handledare 2023 Carl-Jakob Khaliat Holmberg

Carl-Jacob är inte bara en kunnig läkare och kirurg utan också en uppskattad klinisk handledare. Han har ett stort intresse för att lära ut, är mån om personer i sin omgivning och tar alltid tid att handleda juniora kollegor. Carl-Jacob är uppmuntrande, förstående och får oss att känna oss trygga i vårt arbete.

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös,