Hoppa till huvudinnehållet

Endometriosteamet SöS

 

Välkommen till Endometriosteamet på Södersjukhuset. Vi bedriver, på uppdrag av Socialstyrelsen, nationell högspecialiserad vård för avancerad endometrioskirurgi. Uppdraget innefattar patienter med: 

 • unilaterala samt bilaterala endometriom hos fertila
 • verifierad djup infiltrerad endometrios (DIE)
 • endometrios i bukvägg
 • endometrios i äggledare med känd eller misstänkt adherensbildning
 • patient med endometrios som ska genomgå hysterektomi och/ eller bilateral SOE med misstänkt eller verifierade uttalade adherenser i lilla bäckenet s.k. ”frosen pelvis” 

Tillståndet gäller från 1 januari 2021. Längre ner på den här sidan hittar du remissmall och instruktioner för dig som vill remittera till oss.

Södersjukhuset - en av fyra enheter

Enligt beslut från Socialstyrelsen har fyra enheter i landet tillåtelse att bedriva avancerad kirurgi vid endometrios:

Södersjukhuset, Stockholm

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Instruktion till remittenter för nationell högspecialiserad vård, vårdområde avancerad kirurgi vid endometrios

Patient som bor i region med en NHV-enhet remitteras till detta. Om NHV-enhet saknas i regionen kan remittent fritt välja. Enheterna kan fördela patienter mellan sig varför remiss till ett centra inte kan garantera bedömning just där. 

En vårdsammanfattning om max en sida skall bifogas remissmallen liksom kopior på tidigare operationsberättelser där det är aktuellt. MR-undersökningar har ofta stort värde vid endometrios men det är viktigt att de görs rätt. MR lilla bäcken med intravenös kontrast är oftast aktuell men viktigt att specificera om misstanke finns om endometrios i andra och ovanligare lokaler som till exempel navel eller hud.

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 0
  Gå via huvudentrén, Centralkorridoren mot hiss B mot hiss B. Mottagningen ligger på plan 0.
 • Remissförfarandet:

  Remittent kan välja att skicka remissen till något av de sjukhus som har fått uppdraget för högspecialiserad avancerad endometrioskirurgi. För remittenter som vill remittera en patient till Södersjukhuset behöver en specialistvårdsremiss bifogas efter beslut om att operation har tagits (för patienter utanför region Stockholm).

  För er som har möjlighet att skicka elektronisk konsultationsremiss via Take Care heter konsultationsremissen ”NHV Endometrios konsultation” för möjliga NHV-patienter och ”Endometrios konsultation” för patienter som inte ingår i NHV. Remissen skickas till:

  Gynekologmottagningen Södersjukhuset

  Förutom sedvanlig anamnes och status på remissen ”Endometrios konsultation” önskar vi också följande information:

  -      MR genomförd för patienter utanför region Stockholm
  -      Fynd som hittats via MR, ultraljud eller operation
  -      Graviditetsönskemål
  -      Smärtanamnes
  -      BMI

  Kompletterande uppgifter:

  -     Patienten samtycker till åtkomst av journaluppgifter från remitterande enhet (ja/nej)
  -     Patienten är informerad om att bedömningen avser ställningstagande till operation (ja/nej) 

  För er som INTE har möjlighet att skicka elektronisk NHV-konsultationsremiss via journalsystemet TakeCare, var god fyll i remissmallen nedan.

  Södersjukhuset Gynekologiska mottagningen 118 83 Stockholm

  Så här går processen till hos oss på NHV Centrum Södersjukhuset:                       

  Remiss in-Besök mottagning-Diagnostik och utredning-Operationsbeslut-Smärtbedömning och planering. Livstilsvanor-Provtagning-inläggning avdelning-Operation-Eftervård avdelning-Hem-Återbesök. Återremittering med vårdplan

  På Gynekologiska kliniken finns kompetens för all gynekologisk verksamhet med egen gynekologisk akutmottagning, gynekologisk mottagning med avancerat ultraljud, operationsavdelning, både dag- och slutenvårdsavdelning, abortmottagning och akutmottagning för våldtagna.

  Från och med den 1 januari 2021 kommer kliniken att bedriva nationell högspecialiserad vård för avancerad endometrioskirurgi. I detta uppdrag ingår även utbildning i endometrios för alla professioner och bedriva kontinuerlig forskning och utvecklingsarbete. Inom uppdraget för NHV ingår att det centra som fått uppdraget också ska operera patienter med följande diagnoskoder:

  Diagnoskod

  Avgränsning

  N80.1

  Endometrios i ovarium

  •   Planerad kirurgisk åtgärd på kvinnor i fertil   ålder som planerar graviditet
  •   Bilaterala endometriom på kvinnor i i fertil   ålder som planerar graviditet
  •   Kissing ovaries
  •   Endometriom med känd eller misstänkt avancerad   adherensbildning i lilla bäckenet

  N80.2

  Endometrios i äggledare

  •   Med känd eller misstänkt avancerad adherensbildning

  N80.3

  Endometrios i bäckenets peritoneum

  •   Med känd eller misstänkt avancerad adherensbildning

  N80.4

  Endometrios i septum rectovaginale och i vagina

  N80.5

  Endometrios i tarm

  N80.6

  Endometrios i ärrvävnad i huden

  N80.8

  Endometrios med annan specificerad eller multipel lokalisation

  N80.9

  Endometrios ospecificerad

  •   Samtliga patienter med misstänkt eller   konstaterad djupt infiltrerande endometrios (DIE) i urinblåsa, urinledare,   tarm, ärrvävnad samt annan atypisk endometrios eller ovanlig lokalisation
  •   Patient med endometrios som ska genomgå hysterektomi   och/eller bilateral SOE med misstänkt eller konstaterade uttalade adherenser   i lilla bäckenet, så kallad ”frozen pelvis”

  Vi har ett nationellt gynekologiskt kvalitetsregister (GynOp) och ett internt uppföljningsverktyg (Qlickview) som är till stöd i vårt forsknings- och förbättringsarbete för att förbättra vården för patienterna. Informationen samlas in från de enkäter som vi bett patienten fylla i både före och efter sin vårdtid samt från deras journal, den vårdpersonal som haft hand om dem under tiden på Södersjukhuset.  

  Remissförfarandet:

  Remittent kan välja att skicka remissen till något av de centra som har fått uppdraget för högspecialiserad avancerad endometrioskirurgi. För remittenter som vill remittera en patient till Södersjukhuset behöver samtidigt med remissen skicka med en specialistvårdsremiss (betalningsförbindelse).

  För er som har möjlighet att skicka elektronisk konsultationsremiss via Take Care heter konsultationsremissen ”NHV Endometrios konsultation” för möjliga NHV-patienter och ”Endometrios konsultation” för patienter som inte ingår i NHV. Remissen skickas till:

  Gynekologmottagningen Södersjukhuset

  Förutom sedvanlig anamnes och status på remissen ”Endometrios konsultation” önskar vi också följande information:

  -      BMI

  -      MR genomförd

  -      Fynd som hittats via MR, ultraljud eller operation

  -      Graviditetsönskemål

  -      Smärtanamnes

  Kompletterande uppgifter:

  -     Patienten samtycker till åtkomst av journaluppgifter från remitterande enhet (ja/nej)

  -     Patienten är informerad om att bedömningen avser ställningstagande till operation (ja/nej) 

  För er som INTE har möjlighet att skicka elektronisk NHV-konsultationsremiss, remittenter från en annan region, vill vi att ni skickar en specialistvårdsremiss (betalningsförbindelse) och fyller i remissen NHV endometrios, och skickar den till:

  Södersjukhuset
  Gynekologiska mottagningen
  118 83 Stockholm

 • Din gynekolog skickar ett behandlingsunderlag (remiss) till Endometriosteamet Södersjukhuset. I teamet hos oss ingår gynekolog, smärtläkare, psykiatriker, kurator, barnmorska sjuksköterska, röntgenläkare och fysioterapeut.

  Det är viktigt att remissen är komplett med all fakta som efterfrågas. När din remiss bedömts av endometriosteamet vara aktuell för eventuell operation kommer du få en kallelse för ett första besök. I annat fall skickas din remiss tillbaka till den läkare som remitterat dig. Vi strävar efter att ge en tid inom 30 dagar från inkommen remiss, enligt vårdgarantin. 

  På det första läkarbesöket görs en gynekologisk undersökning med ultraljud. Du kommer att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare. Vi har också läkarkandidater och specialistläkare under utbildning hos oss.

  Bedömer endometriosteamet att du ska opereras får du en kallelse till operation efter att all utredning och eventuell utredning är genomförd. Hur operationen går till kan du läsa på informationsbladet ”Patientinformation vid operation för endometrios”.

  Du läggs in på gynavdelningen där du förbereds inför operationen. Efter operationen kommer du tillbaka till den gynekologiska avdelningen där vårdpersonalen stöttar dig till en bra återhämtning. Du kan oftast åka hem efter 0-2 nätter på sjukhuset.

  Inför ditt besök

  Ta med dig godkänd legitimation. Vänligen kom till mottagningen i god tid så att du hinner registrera dig i kassan före ditt besök. Tänk på att det är ont om parkeringsplatser vid Södersjukhuset.

  Inför ditt första besök ber vi dig fylla i enkäter (Hälsoenkät, Gynekologiskt status, Audit, Dudit, EQ5D, EHP30 och en Smärtenkät). Dessa enkäter syftar till att tillsammans med ditt besök på mottagningen ligga till grund för vår bedömning och behandling inför din operation. Har du ett aktivt konto på 1177.se så kommer du framöver med fördel fylla i enkäterna där, i annat fall använder du inloggningsuppgifterna som medföljer i din kallelse.

  Enkäterna gäller för alla läkarbesök oavsett om du skall opereras eller inte 

  Efter ditt besök

  Beroende på läkarens bedömning kan du efter ditt besök bli inbokad för operation, remitterad tillbaka till din gynekolog/ vårdcentral eller någon annan specialistmottagning.

  Efter ditt besök kan du läsa din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster. Vid hög belastning kan det dröja lite innan journalen uppdateras. 

  Videomöten med kliniken/mottagningen

  Vi kan erbjuda videomöte som ett alternativ till ditt bokade återbesök hos oss (läkare och kurator). På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. Videomötet genomförs i appen ”Alltid öppet”.

   

  Så här går det till 

  • Kontakta gynekologiska mottagningen via e-tjänsterna i 1177 Vårdguiden  och skriv att du önskar videomöte istället för ditt bokade besök.
  • Vi bokar ett videomöte med dig och skickar en kallelse.
  • Du laddar ner appen ”Alltid öppet” kostnadsfritt till din telefon eller läsplatta från Google Play eller App Store. Vid installation måste du acceptera att appen får tillgång till kamera och mikrofon.
  • Logga in säkert i appen med BankID.
  • Du hittar ditt bokade videomöte i appen under rubriken ”Aktuella ärenden”.
  • När det är dags för videomöte loggar du in i appen och startar mötet.
  • Sitt på en plats med god internetuppkoppling där du kan prata ostört.
  • Det är samma pris och avbokningsregler för videomöten och besök. Frikort gäller. Uteblivet videomöte debiteras. Videomöten betalas via faktura.

  Våra kontaktsjuksköterskor kommer att ta kontakt med dig inom ett par veckor efter utskrivning och du kallas till återbesök till läkare (fysiskt eller via video) efter 4-6 månader. 

  Bor du utanför region Stockholm?

  Är du folkbokförd utanför Region Stockholm behöver din gynekolog skriva en specialistvårdsremiss till oss på Södersjukhuset för dig som har behov av högspecialiserad endometrioskirurgi.

  Är du i behov av boende vid ditt besök måste du ombesörja detta själv. 

  Återbud eller avbokning 

  Behöver du boka om eller boka av din tid ska du göra det så snart som möjligt. Avbokar du tiden senare än 24 timmar före besöket eller uteblir får du betala en avgift. Från och med 1 september är avgiften 400 kronor per person oavsett besökstyp. Det gäller även för patienter med frikort. Om du lämnar återbud/uteblir mer än 2 gånger avslutas remiss och väntelista. 

  Önskar du avboka, omboka eller komma i kontakt med oss kan du ringa till kontaktsjuksköterskan på telefon 073 668 1646 alternativt till ultraljudscentrum på telefon 08-123 669 22. Du kan även avboka din tid via 1177 Vårdguiden e-tjänster (Mina Vårdkontakter).

  Parfym och starka dofter

  Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter vid ditt besök hos oss då många har problem med astma eller allergi, tack.

  Broschyr Information till patient om NHV endometrios 

  Information till dig som ska opereras för endometrios 

  Informationsfilmer från Socialstyrelsen

  Informationsfilm med överläkare Katarina Westman där hon berättar vad endometrios är, hur det behandlas och när det är aktuellt att komma till Södersjukhuset för behandling

 • Om du har några frågor efter besöket kan du ringa vår telefonsvarare på 073-668 16 46 och lämna ditt personnummer så ringer vi upp dig så snart som möjligt. Observera att det numret bara gäller dig som redan är uppknuten till endometriosteamet.

  Beroende på läkarens bedömning kan du efter ditt besök bli inbokad för operation, remitterad tillbaka till din gynekolog/ vårdcentral eller någon annan specialistmottagning.

  Efter ditt besök kan du läsa din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster. Vid hög belastning kan det dröja lite innan journalen uppdateras.

   

 • Vad är endometrios?

  Komplex och avancerad kirurgi för att behandla svår endometrios bedrivs sedan 2020 på Södersjukhuset inom ramen för ett uppdrag inom Nationell högspecialiserad vård, NHV. Men vad är egentligen endometrios? Malin Brunes, överläkare inom gynekologi, och en del av endometriosteamet på Södersjukhuset, ger en översikt.