Hoppa till huvudinnehållet

Diabetesmottagningen, barn och ungdomar

Här vårdas barn och ungdomar (0-20 år) med diabetes.

Telefonnummer:
08-123 64 614
 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 6
  Hiss B, plan 6
 • På diabetesmottagningen arbetar vi i team för att hjälpa och ge stöd till barn och ungdomar med diabetes och deras föräldrar och anhöriga.

  Diabetesteamet består av sjuksköterskor, barnsköterskor, läkare, dietister, kuratorer, arbetsterapeuter, medicinska sekreterare, lekterapeuter och en skollärare. Vi har även ett nära samarbete med BUP. Teamet följer nationella riktlinjer för diabetesvård till barn och ungdomar. Modern diabetesvård innebär bland annat tillgång till all ny teknik som används i diabetesvården; flertalet avancerade insulinpumpar och kontinuerliga blodsockermätare.

  Målet med diabetesvården är att barn och ungdomar med diabetes ska ha en god livskvalitet med normal tillväxt och utveckling, en individanpassad diabetesbehandling samt att diabeteskomplikationer undviks på kort och lång sikt. 

 • Mottagningsbesök erbjuds minst var 3:e månad för att se till att behandlingen fungerar bra i vardagen. Den första tiden efter diabetesdebuten erbjuds tätare besök. Vid besöken sker bedömning av övergripande blodsockerkontroll (HbA1c), behandlingsstrategi och egenvård.Vidare utvärderas tillväxt, allmäntillstånd, kost och psykosocial situation.

  För att klara sin egenvård behövs mycket utbildning och stöd, också till familj och anhöriga, därför kan vi repetera kunskap under besöken. Insulinpumpar och blodsockermätare som används laddas ner hemma inför besöket eller i samband med besöket för genomgång och insulindosjusteringar.

 • Vi rekommenderar alla barn och ungdomar med diabetes och deras familjer att var till varannan vecka ladda ner diabetestekniken hemma för utvärdering. Diabetesteamet finns tillgängligt för stöd och hjälp kontinuerligt - tveka aldrig att ta kontakt med oss. På vardagarna ringer man direkt till diabetesmottagningen eller ungdomsenheten. På kvällar, nätter och helger kontaktar man avdelning 74 (tel: 08 - 616 12 74).

 • Vi gör nu allt vi kan för att minimera spridningen av coronavirusinfektionen.

  Detta innebär bland annat att en del av våra inbokade återbesök till diabetesmottagningen kommer att ombokas till telefonkontakter eller avbokas för att sättas på väntelista för ny kallelse så snart möjlighet ges.

  Barn och ungdomar med diabetes tillhör inte någon riskgrupp för coronavirusinfektion. Detta är bedömt både av barnläkarföreningen i Sverige och även internationellt. Se bifogade länkar:

  https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3279-diabetes-i-sig-ar-ingen-riskfaktor-for-covid-19-corona-varken-for-barn-eller-vuxna

  https://www.ispad.org/page/CoronavirusinfectionCOVID-19-IIISPADSummary

  Inför en telefonkontakt med oss ber vi er att i god tid ladda ner insulinpump och blodsockermätare så att vi per telefon kan gå igenom värden och doser.

  Vi rekommenderar alla barn och ungdomar med diabetes och deras familjer att var till varannan vecka ladda ner diabetestekniken hemma för utvärdering av blodsockervärden och doser. Medelblodsockervärdet bör hållas under 7,5 - 8 mmol/l. Om medelblodsockervärdet ligger över 8 mmol/l bör man fundera över skäl till detta och se över insulindoseringen, gärna i samråd med oss.

  Vi kommer att fortsätta att finnas på plats för era frågor och behov av hjälp – tveka aldrig att ta kontakt med oss.