Hoppa till huvudinnehållet

Diabetesmottagningen, barn och ungdomar

Här vårdas barn och ungdomar (0-20 år) med diabetes.

Telefonnummer:
08-123 64 614
Telefontider:
måndag - fredag: 08:00 - 11:00
 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 6
  Hiss B, plan 6
 • På diabetesmottagningen arbetar vi i team för att hjälpa och ge stöd till barn och ungdomar med diabetes och deras föräldrar och anhöriga.

  Diabetesteamet består av sjuksköterskor, läkare, dietister, kuratorer, lekterapeuter, barnsköterskor, arbetsterapeut och skollärare. Vi har även ett nära samarbete med BUP konsultenheten.

  Teamet följer nationella riktlinjer för diabetesvård till barn och ungdomar. Modern diabetesvård innebär bland annat tillgång till all ny teknik som används i diabetesvården; flertalet avancerade insulinpumpar och kontinuerliga blodsockermätare.

  Målet med diabetesvården är att barn och ungdomar med diabetes ska ha en god livskvalitet med normal tillväxt och utveckling, en individanpassad diabetesbehandling samt att diabeteskomplikationer undviks på kort och lång sikt. 

 • Mottagningsbesök erbjuds minst var 3:e månad för att se till att behandlingen fungerar bra i vardagen. Den första tiden efter diabetesdebuten erbjuds tätare besök. Vid besöken sker bedömning av övergripande blodsockerkontroll (HbA1c), behandlingsstrategi och egenvård.Vidare utvärderas tillväxt, allmäntillstånd, kost och psykosocial situation.

  För att klara sin egenvård behövs mycket utbildning och stöd, också till familj och anhöriga, därför kan vi repetera kunskap under besöken. Insulinpumpar och blodsockermätare som används laddas ner hemma inför besöket eller i samband med besöket för genomgång och insulindosjusteringar.

 • Vi rekommenderar alla barn och ungdomar med diabetes och deras familjer att var till varannan vecka ladda ner diabetestekniken hemma för utvärdering. Diabetesteamet finns tillgängligt för stöd och hjälp kontinuerligt - tveka aldrig att ta kontakt med oss. På vardagarna ringer man direkt till diabetesmottagningen eller ungdomsenheten. På kvällar, nätter och helger kontaktar man avdelning 74 (tel: 08 - 123 612 74).

 • Här finns länkar till våra föreläsningar om diabetes hos barn och ungdom samt en länk till en digital och interaktiv utbildning från den ideella föreningen Together Against Diabetes 1 (T.A.D.1). Följ instruktionerna enligt länken - varje förskola/skola skapar en egen inloggning till utbildningen.

  Information till förskolor och skolor

  Mat- och kolhydratsräkning vid diabetes typ I 

  Diabetes bildstöd - Mäta blodsocker/ge insulin

  T1D - Säker skola - utbildning i typ 1 diabetes