Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Barn & ungdomar / Avdelningar och mottagningar / Utredningsteamet, barn och ungdomar
Besöksförbud och viss vård framskjuten

Södersjukhuset är i förstärkningsläge med anledning av covid-19. På grund av det råder generellt besöksförbud och viss vård skjuts fram. Läs mer.

Utredningsteamet, barn och ungdomar

Vårt uppdrag är att utreda neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar 4 -17 år. 
Vi finns i samma lokaler som Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Nacka, Nacka Närsjukhus.

Telefonnummer
08-718 65 93

 

Kontakta oss via 1177 Vårdguiden
 • Om mottagningen

  Vi utreder och diagnostiserar koncentrationssvårigheter/brister i uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Vi tittar även på språk och kommunikation, socialt samspel, motorik eller allmän försening i utvecklingen.

  De flesta kommer till oss efter att skolläkaren eller läkare vid barnavårdscentralen skickat en remiss hit.

  På mottagningen arbetar läkare, specialpedagoger, logopeder och psykologer.

  Vid första besöket på mottagningen får ni träffa en läkare och utredande psykolog. Vid nästa besök träffar ni en psykolog. Vid behov träffar ni även logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vår specialpedagog inhämtar information på olika sätt från förskolan/skolan.

  Efter alla besök träffas vi som är delaktiga i utredningen i en teamkonferens och kommer fram till en samlad bedömning. Ibland kallar vi till ytterligare besök för fortsatt utredning efter första teamkonferensen.

  När bedömningen är klar kallar vi till

  • Möte med föräldrar - där vi ger er en muntlig sammanfattning av utredningen. 
  • Möte med föräldrar och skola - där vi ger en muntlig sammanfattning av utredningen och lämnar ett skriftligt utlåtande. 
  • Samtal med barnet/ungdomen - där barnet/ungdomen får möjlighet att träffa utredande psykolog själv eller tillsammans med förälder för att få en genomgång av vad utredningen har visat.

  Efter utredningen avslutas kontakten med utredningsteamet. 

 • Inför besök

  Du ska få komma och träffa oss på utredningsteamet.
  Hit kommer många barn och ungdomar.

  De flesta som kommer hit tycker att de har det bra. Vissa tycker det är jobbigt att sitta stilla, en del har jobbigt i skolan eller svårt med kompisar.
  Tillsammans ska vi ta reda på vad du är bra på och om det är något du behöver ha hjälp med.

  När du kommer hit första gången kommer du och dina föräldrar att få träffa en psykolog och en läkare. Läkaren kommer att lyssna på ditt hjärta, ta blodtryck och prata med dina föräldrar.

  Hos psykologen får du berätta om dig själv och om hur du har det. Du kommer också att få göra lite olika sorters uppgifter som att svara på frågor och titta på bilder.

  Vi ser fram emot att träffa dig, välkommen!

 • Efter besök

  Om utredningen leder till en diagnos och det finns behov av behandling med läkemedel fortsätter kontakten med läkare på Nacka barn- och ungdomsmottagning. 

  Vi ger även rekommendationer för pedagogiska åtgärder till förskolan eller skolan. Ansvaret för de pedagogiska åtgärderna vilar sedan på förskolan/skolan.

 • Frågeformulär

 • Remiss för neuropsykiatrisk utredning