Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Barn & ungdomar / Avdelningar och mottagningar / Utredningsteamet, barn och ungdomar
Besöksregler på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 gäller särskilda regler för besök på Södersjukhuset. Läs mer.

Utredningsteamet, barn och ungdomar

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar med kroniska sjukdomar, så som svårare astma, allergier, njursjukdomar, uppfödningsproblem och medicinering för ADHD/ADD.
Vårt utredningsteam utreder neuropsykiatriska tillstånd.
Vi har remisskrav.

Adress:

Lasarettsvägen 6
Nacka Närsjukhus

 

 

Kontakta oss via 1177 Vårdguiden
 • Om mottagningen

  Vi som jobbar i Nackamottagningens utredningsteam är läkare och psykolog. Vi träffar barn och ungdomsar som har svårt med inlärning, uppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet samt samspel och kommunikation för att utreda vad det kan bero på och vad som kan hjälpa. I den neuropsykiatriska utredningen kartlägger vi hur barnet/ungdomen fungerar i hemmiljö, på fritiden, i förskola/skola samt på mottagningen. Vi tittar alltid på den allmänna utvecklingen och vid behov samarbetar vi även med logoped som bedömer förmåga till språk, läsning och skrift.

  Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att förstå vad som är svårt för barnet/ungdomen och kunna ge råd och rekommendationer som kan hjälpa i vardgen. När en utredning är färdig återkopplar vi bedömningen till vårdnadshavare och till förskola/skola för att prata om vilken typ av anpassningar som kan göras. Vi ger även en anpassad återgivning till barnet/ungdomen. När uterdningen är klar avslutas kontakten med utredningsteamet.

  För att komma till oss krävs det remiss från skolläkare eller barnläkare. Vi tar emot remisser med huvudsaklig frågeställning ADHD.

 • Inför besök

  Inför nybesöket får ni en kallelse med närmare information om hur utredningen går till. Vi eftersträvar en sammanhållen utredning vilket innebär att samtliga besök i utredningen är inbokade på förhand. Vid behov kan vi komma att boka in extrabesök. 

   

 • Efter besök

  Om utredningen leder till en diagnos och det finns behov av behandling med läkemedel kan detta ges via barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Nackamottagningen.

 • Frågeformulär

 • Remiss för neuropsykiatrisk utredning

  För att komma till oss krävs det remiss från skolläkare eller barnläkare. Vi tar emot remiss med huvudsaklig frågeställning ADHD.

  Remiss för neuropsykiatrisk utredning.