Hoppa till huvudinnehållet

Utredningsteamet, barn och ungdomar

Adress:

Lasarettsvägen 6
Nacka Närsjukhus

 

 

 • Vi som jobbar i Nackamottagningens utredningsteam är läkare och psykolog. Vi träffar barn och ungdomsar som har svårt med inlärning, uppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet samt samspel och kommunikation för att utreda vad det kan bero på och vad som kan hjälpa. I den neuropsykiatriska utredningen kartlägger vi hur barnet/ungdomen fungerar i hemmiljö, på fritiden, i förskola/skola samt på mottagningen. Vi tittar alltid på den allmänna utvecklingen och vid behov samarbetar vi även med logoped som bedömer förmåga till språk, läsning och skrift.

  Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att förstå vad som är svårt för barnet/ungdomen och kunna ge råd och rekommendationer som kan hjälpa i vardgen. När en utredning är färdig återkopplar vi bedömningen till vårdnadshavare och till förskola/skola för att prata om vilken typ av anpassningar som kan göras. Vi ger även en anpassad återgivning till barnet/ungdomen. När uterdningen är klar avslutas kontakten med utredningsteamet.

  För att komma till oss krävs det remiss från skolläkare eller barnläkare. Vi tar emot remisser med i huvudsak frågeställning ADHD.

 • Inför nybesöket får ni en kallelse med närmare information om hur utredningen går till. Vi eftersträvar en sammanhållen utredning vilket innebär att samtliga besök i utredningen är inbokade på förhand. Vid behov kan vi komma att boka in extrabesök. 

   

 • Om utredningen leder till en diagnos och det finns behov av behandling med läkemedel kan detta ges via barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Nackamottagningen.

 • För att komma till oss krävs det remiss från skolläkare eller barnläkare. Vi tar emot remiss med huvudsaklig frågeställning ADHD.

  Remiss för neuropsykiatrisk utredning.