Hoppa till huvudinnehållet

Hjälpmedel

På södersjukhuset kan du som inneliggande patient med funktionsnedsättning låna hjälpmedel efter sjukdom eller skada. Hjälpmedel lånas ut för att underlätta dagliga aktiviteter i hemmet och närmiljön samt som hjälp och stöd vid vård och behandling.

Vi kan erbjuda hjälpmedel vid förflyttning så som rullstol, rollator, käpp och kryckkäppar. Vi kan också erbjuda hjälpmedel för att underlätta vid toalettbesök, dusch och bad samt vid på och avklädning, eller för att höja sängen, soffan eller fåtöljen. Ibland kan det finnas behov av hjälpmedel för att underlätta fortsatt vård och behandling vid t.ex. andningssvårigheter.

En arbetsterapeut och/eller fysioterapeut gör en bedömning av hur länge du kan komma att behöva hjälpmedlen. Om du tillfälligt har behov av hjälpmedel kommer du att få betala en hjälpmedelsavgift. Om ditt behov är bestående får du låna hjälpmedel kostnadsfritt av landstinget.

Om du är i behov av hjälpmedel men inte är inneliggande på Södersjukhuset ska du vända dig till din vårdcentral. Läs mer på 1177 Vårdguidens hjälpmedelssida.