Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Besöka sjukhuset / Praktisk information A till Ö / Kyrka
Besöksregler på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 gäller särskilda regler för besök på Södersjukhuset. Läs mer.

Sjukhuskyrkan

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk kan sådana frågor komma upp till ytan på ett sätt som de kanske inte har gjort tidigare. Sjukhuskyrkan vill vara med och skapa mötesplatser för viktiga samtal. Vi har absolut tystnadsplikt och för inga journaler. Vi är till för patienter, närstående och personal.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan besöker gärna dig som vill dela dina frågor, din sorg eller din oro. Vi kan även hjälpa till med enskild andakt, förbön och nattvard. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och vi förmedlar kontakt med företrädare för andra kyrkor och religioner.

Sjukhuskyrkan nås på telefon 08-123 611 15 alla dagar kl 08:00-17:00. Personalen finns på plats i kyrkan alla vardagar kl 9:00-17:00. 

  • Gudstjänst och avslappning

    • Tisdagar kl 12:30-12:45 genomförs "Tillfälligt avbrott" - en vägledd avslappning i sjukhuskyrkan. Evenemanget är öppet för alla.

    • Torsdagar kl 12:30 hålls Gudstjänsten "Starkare än ord"  med ljuständning och musik. Evenemanget är öppet för alla.
  • Meditationsrum

    Meditationsrummet är öppet för besök dagligen kl 08.00-20.00. Här finns bokbord med kort och småböcker samt ljus till ljusbäraren. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att tända ljus när sjukhuskyrkan är obemannad.

Kontakta sjukhuskyrkanExpedition Tel: 08-123 611 15