Hoppa till huvudinnehållet

Sjukhuskyrkan

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk kan sådana frågor komma upp till ytan på ett sätt som de kanske inte har gjort tidigare. Sjukhuskyrkan vill vara med och skapa mötesplatser för viktiga samtal. Vi har absolut tystnadsplikt och för inga journaler. Vi är till för patienter, närstående och personal.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan besöker gärna dig som vill dela dina frågor, din sorg eller din oro. Vi kan även hjälpa till med enskild andakt, förbön och nattvard. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och vi förmedlar kontakt med företrädare för andra kyrkor och religioner.

Sjukhuskyrkan nås på telefon 08-123 611 15 alla vardagar kl 08:00-17:00. Personalen finns vanligtvis på plats i kyrkan vardagar kl 09:00-16:00. 

  • Tisdagar kl 12:30-12:45 genomförs "Tillfälligt avbrott" - en vägledd avslappning i sjukhuskyrkan. Evenemanget är öppet för alla.

  • Meditationsrummet är öppet för besök dagligen kl 08.00-20.00. Här finns bokbord med kort och småböcker samt ljus till ljusbäraren. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att tända ljus när sjukhuskyrkan är obemannad.

Kontakta sjukhuskyrkanExpedition Tel: 08-123 611 15